Ngày 21 tháng 9 năm 2014
 
Giới thiệu
 

Địa chỉ: số 01, Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650)3822629.
Fax: (0650)3871201.
Email: vpubtdm@binhduong.gov.vn

- Lãnh đạo thành phố Thủ Dầu Một: 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Ông Trần Văn Lợi

Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy,
Bí thư Thành ủy,
Chủ tịch UBND thành phố

0913860187

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Ông Phạm Văn Minh

Phó bí thư Thường trực,
Chủ tịch HĐND thành phố

0913950441

Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy,
Phó Chủ tịch HĐND thành phố

0913649378

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Ông Nguyễn Văn Đông

Phó bí thư,
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố
(Khối Kinh tế)

0913081781

Ông Lâm Phi Hùng

Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy,
Phó Chủ tịch UBND thành phố
(Khối QLĐT)

0913860358

Bà Nguyễn Thu Cúc

Thành ủy viên,
Phó Chủ tịch UBND thành phố
(Khối Văn xã)

0918555559

         
- Các cơ quan hành chính:

Stt

Tên cơ quan

Điện thoại

Fax

1

Văn phòng HĐND-UBND

3822629

3871201

2

Phòng QLĐT

3822632

3

Phòng Tư pháp

3827923

4

Phòng TNMT

3822568

5

Phòng Nội vụ

3821671

6

Phòng Kinh tế

3871519

7

Phòng Văn hóa và Thông tin

3822400

8

Phòng Tài chính Kế hoạch

3822474

9

Thanh tra

3824836

10

Phòng LĐ-TBXH

3822406

11

Phòng Y tế

3831136

12

Thống kê

3828632

13

Phòng Giáo dục và Đào tạo

3822706


- Các đơn vị hành chính:


Stt

UBND phường

Điện thoại

Fax

1

 Phú Cường

3822427 

 

2

 Hiệp Thành

3822307

3

 Chánh Nghĩa

 3907373 

4

 Phú Thọ

3833436

5

 Phú Hòa

3822606

6

 Phú Lợi

 3840458 

7

 Phú Mỹ

 3824386

8

 Phú Tân

 3815003 

9

 Hòa Phú

 3515098

10

 Định Hòa

 3822297 

11

 Hiệp An

 3888383

12

 Tân An

 3824329

13

 Tương Bình Hiệp

 3824243

        

14

 Chánh Mỹ

 3822317- Tổng diện tích tự nhiên: 11.866,61 ha.

- Dân số: 244.277 người.

- Bản đồ hành chính:
 


- Thành phố Thủ Dầu Một nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với vị trí tương đối thuận lợi cho việc giao lưu với các huyện trong tỉnh và cả nước qua quốc lộ 13, đường Bắc - Nam, và cách Thành phố Hồ Chí Minh 30 km.

Tìm kiếm tin bài
Tìm