Ngày 17 tháng 4 năm 2014
Tìm
 
Thành phố Thủ Dầu Một
 

Địa chỉ: số 01, Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650)3822629.
Fax: (0650)3871201.
Email: vpubtdm@binhduong.gov.vn

-Họ và tên Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân:
    Chủ tịch:                                              Trần Văn Lợi      
    Phó Chủ tịch (Khối Kinh tế):                 Võ Trần Phương Mai     
    Phó Chủ tịch (Khối Văn xã):                  Nguyễn Văn Đông  
    Phó Chủ tịch (Khối Quản lý đô thị):       Lâm Phi Hùng
      

- Số điện thoại các cơ quan hành chính:

STT

Tên cơ quan

Điện thoại

Fax

1

Văn phòng HĐND-UBND

3822629

3871201

2

Phòng QLĐT

3822632

3

Phòng Tư pháp

3827923

4

Phòng TNMT

3822568

5

Phòng Nội vụ

3821671

6

Phòng Kinh tế

3871519

7

Phòng Văn hóa và Thông tin

3822400

8

Phòng Tài chính Kế hoạch

3822474

9

Thanh tra

3824836

10

Phòng LĐ-TBXH

3822406

11

Phòng Y tế

3831136

12

Thống kê

3828632

13

Phòng Giáo dục và Đào tạo

3822706

- Tổng diện tích tự nhiên: 11.866,61 ha.

- Dân số: 244.277 người.

- Bản đồ hành chính:
 

- Thành phố Thủ Dầu Một có 14 đơn vị hành chính bao gồm:
 14 phường: Phú Cường, Hiệp Thành, Chánh Nghĩa, Phú Thọ, Phú Hòa, Phú Lợi, Phú Mỹ, Phú Tân, Hòa Phú, Định Hòa, Hiệp An, Tân An, Tương Bình Hiệp, Chánh Mỹ.

- Thành phố Thủ Dầu Một nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với vị trí tương đối thuận lợi cho việc giao lưu với các huyện trong tỉnh và cả nước qua quốc lộ 13, đường Bắc - Nam, và cách Thành phố Hồ Chí Minh 30 km.