Tin Nội chính
Thứ tư, 13/07/2016 | 15:26:33 GMT+7
TP.TDM tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 13/7, Ban chỉ huy quân sự TP.TDM phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2016 cho đối tượng 4 gồm 100  cán bộ đảng viên, công chưc, viên chức các cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh lớp học 

Trong thời gian 4 ngày tập trung học tập, các học viên được tiếp thu và quán triệt các chuyên đề: Về Đường lới, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng-an ninh trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; cùng một số nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật an ninh quốc gia, Luật dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị động viên.

Báo cáo viên Thượng tá Nguyễn Đình Chuẩn-Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự  TP.TDM

Học viên tham dự

Học viên tham dự

Học viên tham dự

Học viên tham dự

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để từ đó nêu cao tinh thần ý thức bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tin liên quan
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Đang truy cập37
Tổng truy cập 276830