Tin Văn hóa - Xã hội
Thứ năm, 25/08/2016 | 15:12:38 GMT+7
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thủ Dầu Một tổ chức nói chuyện chuyên đề “Vì một mái ấm gia đình Bình đẳng không có bạo lực” tại phường Phú Thọ.
Tập tin đính kèm:

Ngày 24/8/2016  Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thủ Dầu Một tổ chức nói chuyện chuyên đề “Vì một mái ấm gia đình Bình đẳng không có bạo lực” nhân kỷ niệm ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ 25/11/2016 cho các đối tượng là cán bộ Đảng viên, công chức phường Phú Thọ và phường Chánh Nghĩa (Ban Chỉ đạo Mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình Phường) và Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Nhóm Phòng, chống chống bạo lực gia đình; Tổ hòa giải cơ sở ở các khu phố của 2 phường thực hiện Mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình, có trên 90 người tham dự.

Nội dung chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cho cán bộ trong các cơ quan, tổ chức, từng hộ gia đình và cộng đồng dân cư trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Phòng, chống Bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới theo quy định của Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình và Bình đẳng giới, đồng thời hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng gia đình Việt Nam với các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; khẳng định các giá trị văn hóa gia đình là những nhân tố quyết định để xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở, góp phần thực hiện Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 04/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 28/6 là Ngày Gia đình Việt Nam; Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực thi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới; kỹ năng ứng xử trong gia đình; đạo đức, lối sống trong gia đình; cách tổ chức tốt cuộc sống gia đình, góp phần giảm bớt tình trạng bạo lực gia đình ở địa phương./.

                                                               

                                                                              Mỹ Liên - Phòng VH và TT TP

                   Ảnh: Nguyễn Quốc Dũng

Tin liên quan
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Đang truy cập16
Tổng truy cập 275576