Học tập và làm theo lời Bác
Thứ hai, 16/01/2017 | 13:51:05 GMT+7
Định hướng công tác tuyên truyền
Tập tin đính kèm:

THÀNH ỦY THỦ DẦU MỘT

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 76-CV/TG

V/v định hướng công tác tuyên truyền

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 01 năm 2017

 

 

Kính gửi:  

- Các Chi - Đảng bộ cơ sở;

- Đài Truyền thanh Thành phố;

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT Thành phố;

- UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố.

Căn cứ định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương. Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các Chi - Đảng bộ cơ sở, ban ngành, đoàn thể thành phố tập trung tuyên truyền một số nội dung như sau:

1. Tăng cường tuyên truyền về chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng, phát triển tổ chức chính trị - xã hội; các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gắn với tuyên truyền Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 2012/2016 của Bộ Chính trị về việc “tổ chức Tết năm 2017”. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 50 - CT/TW ngày 07/02/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

2. Duy trì tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn Thành phố; kết quả bước đầu triển khai Chỉ thị 05 gắn với biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong các lĩnh vực công tác có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức.

3. Tuyên truyền Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Tỉnh - khóa IX về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Tiếp tục tuyên truyền nêu bật thành tựu của Tỉnh đạt được và những bài học kinh nghiệm qua 20 năm phát triển; tuyên truyền quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, về tiềm năng và cơ hội đầu tư; tuyên truyền những hiệu quả tích cực của các chương trình sản xuất hàng nông sản an toàn, chất lượng cao, các ứng dựng khoa học - công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; giới thiệu định hướng xây dựng Bình Dương trở thành thành phố thông minh, phấn đấu xây dựng Bình Dương trở thành đô thị loại I, với mục tiêu nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho người dân tiến tới đô thị văn minh, giàu đẹp.

4. Thông tin các hoạt động đón mừng năm mới Tết Nguyên đán Đinh Dậu - năm 2017 trên địa bàn Thành phố và Tỉnh. Tuyên truyền hoạt động tổ chức họp mặt Ngoại giao đoàn nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017 của Lãnh đạo Tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác chăm lo gia đình chính sách, các hoạt động hỗ trợ cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động đón Tết của các ngành, địa phương; phản ánh mong ước, tâm trạng phấn khởi của các tầng lớp Nhân dân, của kiều bào về nước đón Tết Nguyên đán trên địa bàn Thành phố. Tuyên truyền công tác tổ chức bán hàng bình ổn giá trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017 của các ngành, các đơn vị sản xuất - kinh doanh trên địa bàn.

5. Tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo Tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền công tác đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; nêu bật đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và giới thiệu những thành tựu của nước ta trong các vấn đề về tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, chính sách đối với người lao động; Thông tin về Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 cấp cơ sở trên địa bàn Thành phố; tuyên truyền sự đóng góp của các hội viên, đoàn viên, thanh niên vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tiếp tục tuyên truyền hướng tới Festival Đờn ca tài tử toàn quốc lần thứ 2 - năm 2017 tổ chức tại Bình Dương.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác kiểm tra quản lý chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm của các ngành chức năng nhân dịp Tết Nguyên đán. Tuyên truyền nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; công tác bảo đảm an toàn giao thông; công tác chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2017.

7. Tuyên truyền hướng tới kỷ niệm: 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2); 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); 44 năm Ngày ký Hiệp định Pari về lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01)…

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Thường trực Thành ủy;             

- UBND Thành phố (khối văn – xã);

- Như trên;

- Lưu.                                                           

                                     K/T TRƯỞNG BAN
                                     PHÓ TRƯỞNG BAN
                                                    (Đã ký)
      

 

                                             Thái Hồng Sơn
Tin liên quan
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Đang truy cập16
Tổng truy cập 206853