Thông tin công tác Tuyên Giáo
Thứ sáu, 10/03/2017 | 14:29:38 GMT+7
Định hướng công tác tuyên truyền
Tập tin đính kèm:

THÀNH ỦY THỦ DẦU MỘT

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 82-CV/TG

V/v định hướng công tác tuyên truyền

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 03 năm 2017

 

 

Kính gửi:  

- Các Chi - Đảng bộ cơ sở;

- Đài Truyền thanh Thành phố;

- Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT-TT Thành phố;

- UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố.

Căn cứ định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các Chi - Đảng bộ cơ sở, ban ngành, đoàn thể Thành phố tập trung tuyên truyền một số nội dung như sau:

1. Tuyên truyền đậm nét hướng tới Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ 2 - Bình Dương năm 2017, nêu bật ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện; thông tin công tác chuẩn bị, hoạt động văn hóa, nghệ thuật hướng tới Festival; phản ánh không khí mong chờ sự kiện của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố; giới thiệu nét đặc trưng của Nam bộ nói chung và của Bình Dương nói riêng trong bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với tuyên truyền quảng bá hình ảnh về đất và người, truyền thống lịch sử, tiềm năng phát triển du lịch của Tỉnh.

2. Tuyên truyền về chủ đề xây dựng Đảng; xây dựng, phát triển tổ chức chính trị - xã hội. Tuyên truyền Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn Thành phố; giới thiệu kết quả triển khai Chỉ thị 05 gắn với biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, những nhân tố mới có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

4. Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hoạt động của lãnh đạo Tỉnh. Tuyên truyền Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016. Tuyên truyền kết quả, công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước; khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển và hải đảo, nhất là hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

5. Tuyên truyền đậm nét kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ (2017 - 2022); tiếp tục thông tin Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ (2017 – 2022); phản ánh những đóng góp của các thế hệ Cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

6. Tuyên truyền các hoạt động trong Tháng Thanh niên - năm 2017; thông tin Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ (2017 – 2022) gắn với tuyên truyền hình ảnh người đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới, giới thiệu các chương trình khởi nghiệp trong đoàn viên – thanh niên.

7. Tuyên truyền Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, ngày 6/02/2017 của Chính phủ về “tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, Chỉ thị số 04/CT-TTG ngày 2/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 – 2020”; động viên các cấp, các ngành tích cực phấn đấu triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu của quý 1 năm 2017. Tăng cường giới thiệu định hướng xây dựng Bình Dương trở thành thành phố thông minh, phấn đấu xây dựng Bình Dương trở thành đô thị loại I, với mục tiêu nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho người dân tiến tới đô thị văn minh, giàu đẹp.

8. Tăng cường tuyên truyền các hoạt động của ngành chức năng trên các mặt công tác: phòng, chống dịch bệnh trên người, vật nuôi; kiểm tra quản lý chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm; chăm sóc sức khỏe Nhân dân; bảo đảm an toàn giao thông; phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại và hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai; phòng cháy, chữa cháy...

9. Tuyên truyền hướng tới các ngày lễ, kỷ niệm: Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); Ngày truyền thống Dân quân Tự vệ (28/3)…

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Thường trực Thành ủy;             

- UBND Thành phố (khối văn – xã);

- Như trên;

- Lưu.                                                           

        K/T TRƯỞNG BAN
       PHÓ TRƯỞNG BAN
                        
                     (đã ký)

 

               Thái Hồng Sơn

 

Tin liên quan
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng truy cập 296717