Thông tin công tác Tuyên Giáo
Thứ hai, 27/03/2017 | 14:07:48 GMT+7
Định hướng công tác tuyên truyền
Tập tin đính kèm:

THÀNH ỦY THỦ DẦU MỘT

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 91-CV/TG

V/v định hướng công tác tuyên truyền

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 03 năm 2017

 

 

Kính gửi:  

- Các Chi - Đảng bộ cơ sở;

- Đài Truyền thanh Thành phố;

- Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT-TT Thành phố;

- UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố.

Căn cứ định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các Chi - Đảng bộ cơ sở, ban ngành, đoàn thể Thành phố tập trung tuyên truyền một số nội dung như sau:

1. Tăng cường tuyên truyền đậm nét về Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ 2 - Bình Dương năm 2017; về công tác chuẩn bị của các ngành chức năng và các hoạt động hướng tới Festival; giới thiệu nét đặc trưng của Nam bộ nói chung và của Bình Dương nói riêng gắn với tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất và người Bình Dương, truyền thống lịch sử, tiềm năng phát triển du lịch của địa phương.

2. Tiếp tục tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn Thành phố; tăng cường tuyên truyền biểu dương, nhân rộng gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo Bác.

3. Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hoạt động của lãnh đạo Tỉnh. Tăng cường tuyên truyền kết quả, công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước; khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển và hải đảo, nhất là hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Phản ánh kết quả công tác giáo dục quốc phòng an ninh, nêu bật trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác này, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế.  

4. Tuyên truyền đậm nét nỗ lực của các ngành, địa phương trong việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực quản lý hành chính Nhà nước tạo sự bức phá trong nâng cao năng lực cạnh tranh của Bình Dương; thông tin Lễ trao chứng nhận đầu tư đợt 1 năm 2017; thông tin kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giới thiệu các chương trình phối hợp triển khai xây dựng Bình Dương trở thành thành phố thông minh; tiếp tục tuyên truyền công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 2/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

5. Tiếp tục tuyên truyền hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, các hoạt động của đoàn viên, thanh niên Thành phố nhân Tháng Thanh niên - năm 2017, tiếp tục thông tin Đại hội Đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gắn với tuyên truyền hình ảnh người đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới, giới thiệu các chương trình khởi nghiệp trong đoàn viên – thanh niên. Tiếp tục thông tin Đại hội Hội Cựu chiến binh các cơ sở, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, vật nuôi; kiểm tra quản lý chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm; chăm sóc sức khỏe Nhân dân; công tác chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

7. Tuyên truyền hướng tới các ngày lễ, kỷ niệm: Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); Ngày Thể thao Việt Nam (27/3); Ngày truyền thống Dân quân Tự vệ (28/3). Tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/04), tôn vinh những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Duẩn trong sự nghiệp cách mạng nước ta.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Thường trực Thành ủy;             

- UBND Thành phố (khối văn – xã);

- Như trên;

- Lưu.                                                           

        K/T TRƯỞNG BAN
       PHÓ TRƯỞNG BAN
                               
      

 

            Thái Hồng Sơn
Tin liên quan
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng truy cập 296717