Thông tin công tác Tuyên Giáo
Thứ hai, 29/05/2017 | 09:07:32 GMT+7
Thành ủy Thủ Dầu Một tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho 17 Chi bộ cơ sở.
Tập tin đính kèm:

Hội nghị diễn ra trong 02 ngày (24 - 25/5/2017), các đại biểu lần lượt được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Thái Hồng Sơn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai các nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2017 và kế hoạch số 49-KH/TU ngày 12/5/2017 của Thành ủy Thủ Dầu Một về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo kế hoạch triển khai, thực hiện chuyên đề năm 2017 và kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Sau hội nghị học tập, quán triệt, các cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; Đối với cá nhân, mỗi cán bộ, đảng viên (đặc biệt là những vị trí, việc làm có liên quan đến nội dung giải quyết thủ tục hành chính, tiếp dân) cần lựa chọn một số vấn đề cần thiết, liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để viết bản cam kết thực hiện những nội dung cần “Làm theo Bác” cụ thể, thiết thực với chi bộ, cơ quan đang công tác.

Qua học tập, quán triệt đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, góp phần triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, thành phố Thủ Dầu Một lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

CTV. Ngọc Ngữ

Tin liên quan
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng truy cập 296717