Tin Kinh tế
Thứ tư, 28/03/2018 | 09:31:19 GMT+7
Thành phố Thủ Dầu Một thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình số 57-CTr/TU của Tỉnh ủy Bình Dương
Tập tin đính kèm:

Chiều ngày 27/3, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình số 57-CTr/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Ông Nguyễn Trọng Ân-Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy-Phó Chủ tịch UBND TP.TDM tham dự và chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một có 18.795 hộ kinh doanh với tổng vốn đăng ký là 23.388 tỷ 700 triệu đồng. Theo kế hoạch thực hiện chương trình số 57, thành phố sẽ phấn đấu đạt các chỉ tiêu  về cơ cấu kinh tế  theo hướng “Dịch vụ - Công nghiệp và Nông nghiệp” với tỷ trọng tương ứng 60.89%-39.07%-0.04%; tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 25,5%-26,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 25-26,5%; giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 24-25%. Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thành phố Thủ Dầu Một sẽ tập trung triển khai thực hiện các nội dung như: hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ,  tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, ít rủi ro; cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các thành phần kinh tế tư nhân, mở rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng; tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực, mở rộng thị trường; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn lực, áp dụng các công cụ cải tiến, nâng cao năng suất lao động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thống nhất nhận thức, tư tưởng về phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thu hút và phát triển nguồn nhân lực có trình độ trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình.

Đại biểu tham dự


Tin liên quan
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Đang truy cập31
Tổng truy cập 101804