Tin Nội chính
Thứ hai, 25/06/2018 | 13:54:22 GMT+7
Đảng ủy phường Phú Hòa học tập, quán triệt Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII)
Tập tin đính kèm:

Sáng 23/6, tại hội trường Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh, Đảng ủy phường Phú Hòa đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe đ/c Thái Hồng Sơn-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt nội dung Chỉ thị, nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ;  góp  phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đ/c Thái Hồng Sơn-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt nội dung Chỉ thị

Đại biểu tham dự

Tin liên quan
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Đang truy cập62
Tổng truy cập 77817