Tin Văn hóa - Xã hội
Thứ sáu, 02/11/2018 | 13:57:46 GMT+7
Phường Định Hòa thực hiện tốt công tác cải cách hành chính
Tập tin đính kèm:

Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo các cấp về công tác cải cách hành chính đến đội ngũ cán bộ công chức, các khu phố. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt trên hệ thống loa truyền thanh phường các nội dung liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, thông qua các hội nghị, lồng ghép tuyên truyền tại hội nghị nhân dân cụm dân cư. Xây chương trình kế hoạch cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và nội dung sát thực tế gắn với kiểm tra công việc hàng ngày; Tăng cường thực hiện kỷ cương hành chính gắn với công tác tự kiểm tra nhằm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ công chức. Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại phường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Kiện toàn tổ chức và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý; ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Ủy ban nhân dân phường áp dụng các hình thức công khai các thông tin về thủ tục hành chính để nhân dân dễ tiếp cận, giám sát việc thực hiện, tạo bước thay đổi trong cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Từ đầu năm 2018 đến nay, Ủy ban nhân dân phường đã tiếp nhận và giải quyết  15.276  thủ tục, hồ sơ các loại, không có hồ sơ quá hạn. Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả đã thực hiện  106 Thư chúc mừng đối với các trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ mới sinh, 42 Thư chúc mừng đối với các trường hợp đăng ký kết hôn đồng thời cũng đã gửi 37 Thư chia buồn đến người thân đối với các trường hợp đăng ký khai tử nhằm thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với các tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính.

Từ việc triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính đã góp phần nâng cao nhận thức cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ, thực hiện đúng theo quy định về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ hành chính đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết.  Hàng năm, Uỷ ban nhân dân phường đã cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp ứng xử, văn hóa công sở; tập huấn nghiệp vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật, soạn thảo văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin; gắn với triển khai hiệu quả mô hình chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

HOÀNG THY

(Đài TT Phường Định Hòa)
Tin liên quan
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng truy cập 101861