Tin Văn hóa - Xã hội
Thứ ba, 18/12/2018 | 07:51:41 GMT+7
Đảng bộ phường Chánh Nghĩa triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Tập tin đính kèm:

Tham dự hội nghị có trên 500 đồng chí là đảng viên của 22 chi bộ trực thuộc đảng bộ phường, cán bộ công chức phường, trưởng Ban điều hành khu phố.

Nội dung học tập quán triệt quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, nội dung cơ bản trong các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bao gồm Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Sau hội nghị quán triệt, các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ sẽ viết bản thu hoạch cá nhân, nhằm đưa các nội dung của Nghị quyết được triển khai đến từng cá nhân, từng đơn vị thiết thực và hiệu quả, đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, thống nhất về nhận thức và hành động, sớm đưa các nội dung của Nghị quyết vào cuộc sống.

Kim Thoa (Đài Truyền thanh Chánh Nghĩa)


Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập32
Tổng truy cập 84266