Tin Văn hóa - Xã hội
Thứ ba, 09/07/2019 | 13:29:44 GMT+7
PHƯỜNG CHÁNH NGHĨA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Tập tin đính kèm:

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy phường đã họp và xét 03 hồ sơ phát triển Đảng; Cử 09 quần chúng ưu tú tham gia Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt I/2019; Cử 05 đồng chí tham gia Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp; tiếp nhận 12 đảng viên chuyển đến, chuyển sinh hoạt đảng cho 07 đảng viên chuyển đi; tổng số Đảng viên trong toàn Đảng bộ phường hiện nay là 665 đồng chí.

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường đã đẩy mạnh tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất và năng lực cho mỗi cán bộ đảng viên như: Triển khai quán triệt tinh thần Công văn số 62-CV/TW ngày 09/01/2019 của Ban chấp hành Trung Ương; Tổ chức sinh hoạt Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW; Triển khai, quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng cho toàn thể cán bộ Đảng viên và nhân dân  được 1.288 lượt đảng viên tham dự; v.v…. Đặt biệt, Đảng ủy phường đã tổ chức triển khai học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” cho toàn thể đảng viên trong toàn địa bàn; Và Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy với nhân dân đang sinh sống và làm việc trên toàn địa bàn phường.

Tại Hội nghị Sơ kết, các đại biểu tham gia thảo luận nhiều vấn đề trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh kết quả làm được, Đảng ủy cũng mạnh dạn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo như: vẫn còn 1 số ít tình trạng người dân bỏ rác không đúng giờ, đúng nơi quy định; Công tác xử lý an toàn giao thông chưa mạnh; Việc xây dựng các Mô hình thực hiện NSVH-VMĐT của UBMTTQVN phường và các tổ chức Đoàn thể còn chậm; 1 số ít cán bộ, Đảng viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác,…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Minh Chí đã phát biểu ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ phường Chánh Nghĩa đạt được trong 06 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh những tháng còn lại của năm 2019 hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong phường tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai công tác phòng chống thiên tai và TKCN trên địa bàn phường nhất là khi mùa mưa bão đã đến. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Đảng bộ phường sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, các nguồn lực phát triển kinh tế, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Quan tâm phát triển văn hóa – xã hội; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề dân sinh, xã hội bức xúc; tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, quyết tâm xây dựng phường Chánh Nghĩa đạt chuẩn “Văn minh đô thị” trong năm 2019.

                                                                             Lê Bảo (Chánh Nghĩa)


Tin liên quan
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Đang truy cập35
Tổng truy cập 296717