Tin Nội chính
Thứ ba, 30/07/2019 | 08:45:12 GMT+7
Thành ủy Thủ Dầu Một đã tổ chức Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 605-QĐ/TU, ngày 21/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy
Tập tin đính kèm:

Chiều ngày 29/7/2019, Thành ủy Thủ Dầu Một đã tổ chức Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 605-QĐ/TU, ngày 21/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố Thủ Dầu Một tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18- NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XII); Kiểm tra công tác cán bộ theo Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị (Khóa XII) đối với Đảng ủy phường Chánh Mỹ, phường Tương Bình Hiệp. Đồng chí Nguyễn Văn Đông- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy đã chủ trì hội nghị. 

Quang cảnh buổi kiểm tra

Để thực hiện tốt Đề án của Thành ủy và Đề án của phường, Đảng ủy phường Chánh Mỹ, phường Tương Bình Hiệp đã chỉ đạo UBND phường, chi ủy chi bộ khu dân cư sắp xếp tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp tình hình địa phương, có lộ trình, từng bước thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản hoặc nghỉ hưu trước tuổi theo quy định và hỗ trợ thêm từ kinh phí hoạt động của địa phương, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan và ổn định tư tưởng trong cán bộ công chức. Việc triển khai thực hiện Đề án đã đạt được một số kết quả, bộ máy cơ sở tinh gọn, tiết kiệm nguồn ngân sách trong việc thực hiện chi trả các chế độ có liên quan đến cán bộ công chức, khắc phục sự chồng chéo trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ vai trò, trách nhiệm trong giải quyết công việc của cán bộ công chức, thực hiện tốt công tác cải cách chế độ tiền lương.

Việc sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách ở phường Chánh Mỹ cơ bản được thực hiện theo Đề án, tính đến thời điểm hiện nay đã giảm 07 biên chế, dự kiến số biên chế giảm đến năm 2020 là 13 biên chế. Riêng đối với phường Tương Bình Hiệp, tính đến thời điểm hiện nay đã thực hiện giảm 03 biên chế trên tổng số 07 biên chế theo kế hoạch trong năm 2019, dự kiến đến cuối năm 2020, địa phương sẽ giảm 17 biên chế.

Việc thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ được địa phương thực hiện theo những nội dung, nguyên tắc đã nêu trong quy định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định, trên cơ sở quy định phân cấp quản lý cán bộ, khi thực hiện việc đánh giá quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu, bổ nhiệm, thực hiện các chính sách đối với cán bộ...

Đoàn kiểm tra cũng đã đề nghị các địa phương báo cáo thêm về công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ công chức trong diện tinh giản biên chế, công tác tuyên truyền Nghị quyết 18 và Quy định 179 được thực hiện như thế nào, quy trình giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ trong diện tinh giản, việc sắp xếp các chức danh kiêm nhiệm, những thuận lợi, khó khăn gì trong việc thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18, phương pháp điều hành lãnh đạo của Đảng ủy, UBND phường có sự đổi mới như thế nào đối với việc thực hiện Đề án để đảm bảo công tác thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức địa phương, chế độ sinh hoạt, hoạt động của tổ chức đoàn thể theo quy định điều lệ Hội sau khi tinh giản biên chế thì đã hoạt động như thế nào...

Đồng chí Nguyễn Văn Đông- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu

Đại biểu tham dự

NP

Tin liên quan
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Đang truy cập44
Tổng truy cập 296717