Tin Nội chính
Thứ sáu, 13/03/2020 | 16:19:28 GMT+7
Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 13/3, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một đã tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Đông- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã chủ trì hội nghị. 

Quang cảnh hội nghị

Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố cơ bản nhất trí với Dự thảo Báo cáo chính trị và đánh giá Dự thảo đã tổng kết, khái quát, đánh giá khá đầy đủ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, đoàn thể trong suốt 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố với những kết quả đạt được, những đổi mới sáng tạo nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; những hạn chế, yếu kém, những nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, yếu kém. Những đánh giá tổng quát và những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn trong 5 năm qua có sự kế thừa xuất sắc từ những thành quả của nhiệm kỳ trước, thế hệ trước. Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố bày tỏ ấn tượng với những thành tựu đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực của thành phố trong nhiệm kỳ qua như về cơ sở hạ tầng, xây dựng chỉnh trang đô thị, tạo sự chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị, nhất là việc xây dựng công viên hoa viên, đã tạo được sự văn minh trong lễ hội thiện nguyện, công tác trang trí đường phố dịp lễ, Tết xứng tầm đô thị trung tâm; công tác xã hội hóa trường học ngoài công lập phát triển, đáp ứng nhu cầu dạy và học...

Trên cơ đánh giá những thành tựu đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ XI, rút kinh nghiệm sâu sắc với những mặt hạn chế, dự thảo văn kiện cần làm rõ việc đánh giá đúng, xác thực, cần diễn đạt để thấy được sự nỗ lực của đảng bộ trong nhiệm kỳ qua , nhấn mạnh bước đột phá vì Thủ Dầu Một là đô thị trung tâm của Tỉnh, cần làm rõ tính năng động, sáng tạo, nên chú ý vấn đề không gian đô thị phát triển theo hướng nào, việc ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng thành phố thông minh; cần đánh giá thêm sự phối hợp trong công tác chỉnh trang đô thị; nên có sự đánh giá công tác cải cách hành chính trong dự thảo báo cáo...

Dự thảo Báo cáo chính trị cũng đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 với hệ thống chỉ tiêu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa xã hội, xây dựng Đảng với những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện và quyết tâm cao, nhiều nét mới, sáng tạo, đúng khát vọng vươn lên xây dựng thành phố Thủ Dầu Một thông minh, văn minh, giàu đẹp, hiện đại. Với những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chỉ ra trong báo cáo là khá đầy đủ, bảo đảm tính khách quan và phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố và tình hình chung của cả Tỉnh. Đánh giá về bài học kinh nghiệm là rất đúng, cần thiết và cần đánh giá kỹ, rõ nét hơn. Đối với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố đề nghị, cần chú ý xem lại chỉ tiêu của dự thảo văn kiện đảng bộ Tỉnh để đưa ra trong văn kiện đảng bộ thành phố; vấn đề xây dựng thành phố thông minh, tiếp tục đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị, công tác phòng chống tham nhũng, tiếp tục chỉnh trang cải tạo đô thị cũ để gắn kết, phù hợp với đô thị mới, cần đưa quan điểm chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa ở tất cả các lĩnh vực văn hóa xã hội, xây dựng kế hoạch vận chuyển lưu thông hàng hóa, đặc biệt chú trọng lưu thông đường thủy; cần đề ra việc xem xét lại các đề án quy hoạch cụ thể đối với công tác quản lý đô thị, nhất là những dự án kéo dài...Bên cạnh đó, đề nghị thành phố nên có chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm xây dựng Thủ Dầu Một trở thành thành phố thông minh; tiếp tục đẩy mạnh và giữ vững chỉ số cải cách hành chính...

Đại biểu tham dự

Các đồng chí nguyên cán bộ Thị xã, Thành phố Thủ Dầu Một qua các thời kỳ phát biểu ý kiến

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đông- đã tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí Bí thư khẳng định đây là những ý kiến hết sức quan trọng và quý báu giúp Thành ủy Thủ Dầu Một đề ra được những mục tiêu, giải pháp sát thực để từ đó dồn sức tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ, Tiểu ban nội dung tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đông- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TDM tiếp thu các ý kiến đóng góp

Như Phương (Đài Truyền thanh thành phố TDM)

Tin liên quan
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Đang truy cập38
Tổng truy cập 296717