Thông báo
Thứ tư, 22/04/2020 | 15:50:13 GMT+7
Về việc treo Quốc kỳ, nghỉ lễ kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và ngày Quốc tế Lao động 1/5
Tập tin đính kèm:

THÔNG BÁO

Về việc treo Quốc kỳ, nghỉ lễ kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam -  thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020)

và ngày Quốc tế Lao động 1/5

___________________________________________________

Căn cứ Thông báo số 64/TB-UBND ngày 17/04/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc treo Quốc kỳ và nghĩ lễ kỷ niệm ngày 45 năm ngày giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và ngày Quốc tế Lao động 1/5; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một thông báo:

I/. Treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam - thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 1/5:

1. Treo Quốc kỳ:

- Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ nhân dân trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một phải treo Quốc kỳ trong 02 ngày: ngày 30/4/2020 (Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam - thống nhất đất nước) và ngày 01/5/2019 (Ngày Quốc tế lao động); Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm thông báo, kiểm tra đôn đốc việc treo Quốc kỳ trên địa bàn quản lý.

- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, UBND phường tổ chức kiểm tra việc treo Quốc kỳ của các công sở, trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ nhân dân trên địa bàn.

2. Nghỉ lễ:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ lễ trong 02 ngày: ngày 30/4/2020 (thứ năm) và ngày 01/05/2020 (thứ sáu).

II/. Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh:

- Thường trực Thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Dầu Một tham gia lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 06 giờ 30 phút ngày 29/4/2020 (Thứ ).

- Giao Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố chuẩn bị tràng hoa và phối hợp phục vụ lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn;

- Trang phục dự lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ: Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố dâng hương lễ đài: Nam mặc veston, nữ mặc áo dài;

- Phương tiện: Xe do Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND-UBND, thành phố phục vụ đoàn viếng.

- Thời gian và địa điểm tập trung: tại trụ sở HĐND-UBND thành phố vào lúc 06 giờ 00 phút ngày 29/4/2020.

- UBND các phường sắp xếp, bố trí tổ chức cho cán bộ công chức và nhân dân viếng các bia, đài tưởng niệm ở địa phương.

III. Tổ chức vệ sinh công sở và trực bảo vệ cơ quan

- Trước ngày nghĩ lễ, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, các doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, công nhân và nhân dân làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình (kể cả trụ sở cũ chưa giao đơn vị khác quản lý), ở các tuyến đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố.

Giao trưởng phòng Quản lý Đô thị thành phố chủ trì tổ chức kiểm tra và báo cáo kết quả về UBND thành phố.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan, đơn vị và khu phố; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau ngày nghỉ; báo cáo kịp thời các vấn đề đột xuất xảy ra về Ủy ban nhân dân thành phố.

- Các cơ quan, đơn vị, ban ngành tổ chức vệ sinh, treo cờ tại trụ sở làm việc cũ hiện đơn vị mình đang quản lý để tuyên truyền về kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam - thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực hiện tốt Thông báo này./.

Tin liên quan
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Đang truy cập102
Tổng truy cập 296717