Hoạt động Lãnh đạo thành phố
Thứ sáu, 15/01/2016 | 13:26:58 GMT+7
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)
Tập tin đính kèm:

Ngày 14/01,  Ban Tuyên giáo Thành ủy TDM phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP.TDM đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương khóa XI cho gần 500 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể TP.TDM.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng-Ủy viên Ban thường vụ- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TDM quán triệt những nội dung cơ bản các văn kiện bao gồm : bao gồm: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI của Đảng; về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; về Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Dự thảo quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình Đại hội XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Báo cáo viên Nguyên Ngọc Dũng-Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

Đại biểu tham dự

Đại biểu tham dự

Đại biểu tham dự

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm được những nội dung, quan điểm của Đảng; trên cơ sở đó, vận dụng vào triển khai thực hiện, hiệu quả; Định hướng công các tư tưởng tuyên truyền rông rãi trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong Nghị quyết.

Tin liên quan
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Đang truy cập37
Tổng truy cập 329809