Tin Văn hóa - Xã hội
Thứ hai, 18/01/2016 | 13:25:44 GMT+7
Đảng bộ phường Phú Hòa học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Tập tin đính kèm:

Sáng 16/01, Đảng ủy phường Phú Hòa đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho trên 700 cán bộ, đảng viên, công chức phường và các khu phố. 

Quang cảnh học Nghị quyết

Hội nghị đã nghe đ/c Thái Hồng Sơn-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TDM quán triệt những nội dung cơ bản các văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 (khóa XI), bao gồm: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI của Đảng; về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; về Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Dự thảo quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình Đại hội XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Báo cáo viên Thái Hồng Sơn-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TDM

Đảng viên tham dự học nghị quyết

Đảng viên tham dự học nghị quyết

Đảng viên tham dự học nghị quyết

Đảng viên tham dự học nghị quyết

Qua học tập giúp cán bộ, đảng viên, công chức phường nắm được các nội dung, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); từ đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đảng bộ địa phương một cách thiết thực, hiệu quả.

Tin liên quan
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Đang truy cập23
Tổng truy cập 308935