TP.TDM tiếp đoàn giám sát Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bình Dương về tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn
TP.TDM tiếp đoàn giám sát Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bình Dương về tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn
  • 01-BuiMinhThanh-BanKTNS.jpg
  • 03-HDND-BanKTNS.jpg
  • 05-HDND-BanKTNS.jpg5.jpg
  • 02-HDND-BanKTNS.jpg
  • 04-HDND-BanKTNS.jpg3.jpg
  • 06-HDND-BanKTNS.jpg6.jpg
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng truy cập 23158