Hệ thống văn bản
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 147 / 8 trang
1 Quyết định 2505/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp/thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương (LĨNH VỰC CHỨNG THỰC; CÔNG CHỨNG; HỘ TỊCH;PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC; NUÔI CON NUÔI; PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT) UBND tỉnh Bình Dương31/08/2020
2 Quyết định 2347/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Công tác Dân tộc thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương18/08/2020
3 Quyết định 2233/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương (LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG; LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG;LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘ)UBND tỉnh11/08/2020
4 Quyết định 2241./QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông/Uỷ ban nhân dân cấp huyện (Lĩnh vực Viễn thông và Internet; Lĩnh vực Xuất bản)UBND tỉnh11/08/2020
5 Quyết định 2449/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu điều chỉnh KH đầu tư công trung hạn 2016-2020( lần 3)UBND thành phố Thủ Dầu Một06/08/2020
6 Quyết định 2345/QĐ-UBND v/v giao chỉ tiêu điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020UBND thành phố Thủ Dầu Một30/07/2020
7 Quyết định 2040/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong các lĩnh vực quốc tịch, đăng ký biện pháp bảo đảm, chứng thực và phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã (Lĩnh vực chứng thực; Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm - thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai)UBND tỉnh Bình Dương28/07/2020
8 Nghị quyết 08/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước TPTDM năm 2019HĐND thành phố Thủ Dầu Một28/07/2020
9 Nghị quyết 10/NQ-HĐND v/v phê duyệt điều chỉnh KH đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 3)HĐND thành phố Thủ Dầu Một28/07/2020
10 Nghị quyết 11/NQ-HĐND v/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020HĐND thành phố Thủ Dầu Một28/07/2020
11 Quyết định 1729/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một (cũ) tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.UBND tỉnh Bình Dương30/06/2020
12 Quyết định 1009/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong các lĩnh vực công chứng, lý lịch tư pháp, khiếu nại tố cáo, hộ tịch, hòa giải cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xãUBND tỉnh Bình Dương10/04/2020
13 Báo cáo 78/BC-TCKH Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một Quy I/2020Phòng TCKH08/04/2020
14 Quyết định 905/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bỏ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường, đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xãUBND tỉnh Bình Dương01/04/2020
15 Quyết định 835/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Uỷ ban nhân dân cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương27/03/2020
16 Báo cáo 474/QĐ-UBND V/v thu hồi, hủy bỏ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư đường vào Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương đã được Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một phê duyệt tại Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2015UBND thành phố Thủ Dầu Một11/03/2020
17 Quyết định 215/QĐ-UBND V/V phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm Thương mại Bình Dương Square, phường Phú LợiUBND thành phố Thủ Dầu Một11/02/2020
18 Công văn 139/UBND-KT v/v Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Thủ Dầu MộtUBND thành phố Thủ Dầu Một04/02/2020
19 Quyết định 40./QĐ-UBND V công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của thành phố Thủ Dầu MộtUBND thành phố Thủ Dầu Một14/01/2020
20 Quyết định 39/QĐ-UBND V/V phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Việt Anh, phường Tương Bình HiệpUBND thành phố Thủ Dầu Một14/01/2020
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng truy cập 296717