Hệ thống văn bản
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 135 / 7 trang
1 Quyết định 1009/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong các lĩnh vực công chứng, lý lịch tư pháp, khiếu nại tố cáo, hộ tịch, hòa giải cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xãUBND tỉnh Bình Dương10/04/2020
2 Báo cáo 78/BC-TCKH Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một Quy I/2020Phòng TCKH08/04/2020
3 Quyết định 905/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bỏ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường, đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xãUBND tỉnh Bình Dương01/04/2020
4 Quyết định 835/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Uỷ ban nhân dân cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương27/03/2020
5 Báo cáo 474/QĐ-UBND V/v thu hồi, hủy bỏ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư đường vào Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương đã được Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một phê duyệt tại Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2015UBND thành phố Thủ Dầu Một11/03/2020
6 Quyết định 215/QĐ-UBND V/V phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm Thương mại Bình Dương Square, phường Phú LợiUBND thành phố Thủ Dầu Một11/02/2020
7 Công văn 139/UBND-KT v/v Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Thủ Dầu MộtUBND thành phố Thủ Dầu Một04/02/2020
8 Quyết định 40./QĐ-UBND V công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của thành phố Thủ Dầu MộtUBND thành phố Thủ Dầu Một14/01/2020
9 Quyết định 39/QĐ-UBND V/V phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Việt Anh, phường Tương Bình HiệpUBND thành phố Thủ Dầu Một14/01/2020
10 Quyết định 112/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện (Karaoke cấp huyện) UBND tỉnh Bình Dương14/01/2020
11 Quyết định 38/QĐ-UBND v/v giao chỉ tiêu điều hoà Kế hoạch đầu tư công năm 2019 (lần3)UBND thành phố Thủ Dầu Một14/01/2020
12 Quyết định 3955/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Bình Dương (thay thế Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 28/5/2018: Lĩnh vực giải quyết tố cáo)UBND tỉnh Bình Dương30/12/2019
13 Quyết định 3888/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã (Thay thế Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 13/6/2018: Lĩnh vực Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; Quản lý nhà nước về Hội; Quản lý nhà nước về Quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Thi đua - Khen thưởng; Tín ngưỡng, Tôn giáo) UBND tỉnh Bình Dương25/12/2019
14 Quyết định 4252/QĐ-UBND v/v giao chỉ tiêu điều hòa kế hoạch đầu tư công năm 2019UBND thành phố Thủ Dầu Một25/12/2019
15 Thông báo 1413/TB-UBND công khai dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2020( dự toán trình HĐND Thành phố Thủ Dầu Một)UBND thành phố Thủ Dầu Một13/12/2019
16 Quyết định 3586/QĐ-UBND Ban hành Quy định Một cửa liên thông giữa cơ quan Nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnh Bình Dương04/12/2019
17 Báo cáo 217/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020UBND thành phố Thủ Dầu Một28/11/2019
18 Quyết định 3369/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương (Karaoke) UBND tỉnh Bình Dương13/11/2019
19 Công văn 2338/UBND-KT V/V lấy ý kiến nhân dân đối với việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Thủ Dầu MộtUBND thành phố Thủ Dầu Một17/10/2019
20 Nghị quyết 119/NQ-HĐND v/v chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công (Nâng cấp mở rộng đường: An Mỹ - Phú Mỹ; Nguyễn Văn Cừ; Huỳnh Thị Hiếu)HĐND thành phố Thủ Dầu Một30/09/2019
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Đang truy cập25
Tổng truy cập 296717