Hệ thống văn bản
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 15 / 1 trang
1 Báo cáo 78/BC-TCKH Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một Quy I/2020Phòng TCKH08/04/2020
2 Quyết định 38/QĐ-UBND v/v giao chỉ tiêu điều hoà Kế hoạch đầu tư công năm 2019 (lần3)UBND thành phố Thủ Dầu Một14/01/2020
3 Quyết định 40./QĐ-UBND V công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của thành phố Thủ Dầu MộtUBND thành phố Thủ Dầu Một14/01/2020
4 Quyết định 4252/QĐ-UBND v/v giao chỉ tiêu điều hòa kế hoạch đầu tư công năm 2019UBND thành phố Thủ Dầu Một25/12/2019
5 Thông báo 1413/TB-UBND công khai dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2020( dự toán trình HĐND Thành phố Thủ Dầu Một)UBND thành phố Thủ Dầu Một13/12/2019
6 Thông báo 995/TB-UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách thành phố Thủ Dầu Một 6 tháng đầu năm 2019UBND thành phố Thủ Dầu Một12/08/2019
7 Quyết định 2160/QĐ-UBND v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của thành phố Thủ Dầu MộtUBND thành phố Thủ Dầu Một24/07/2019
8 Công văn 274/TB-UBND Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách thành phố Thủ Dầu Một quý I năm 2019UBND thành phố Thủ Dầu Một17/04/2019
9 Công văn DT2019 Công khai dự toán 2019 trình HĐND thành phố Thủ Dầu MộtUBND thành phố Thủ Dầu Một12/01/2019
10 Quyết định 01/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của UBND thành phố Thủ Dầu MộtUBND thành phố Thủ Dầu Một02/01/2019
11 Công văn 1524/UBND-KT v/v công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2018UBND thành phố Thủ Dầu Một08/08/2018
12 Quyết định 2241/QĐ-UBND v/v công bố công khai quyết toán dự toán ngân sách năm 2017 của thành phố Thủ Dầu MộtUBND thành phố Thủ Dầu Một18/07/2018
13 Quyết định 03/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của UBND thành phố Thủ Dầu MộtUBND thành phố Thủ Dầu Một05/01/2018
14 Công văn 1904/UBND-KT v/v công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2017UBND thành phố Thủ Dầu Một19/09/2017
15 Quyết định 41/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017UBND thành phố Thủ Dầu Một16/01/2017
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Đang truy cập27
Tổng truy cập 296717