Hệ thống văn bản
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 134 / 7 trang
121 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủBộ Tài nguyên và Môi trường28/01/2015
122 Báo cáo 18/BC-BCĐ BC KQ thực hiện phong trào giao thông nông thôn và chỉnh trang đô thị trên địa bàn TPTDM GĐ 2010-2014UBND thành phố Thủ Dầu Một27/01/2015
123 Nghị định 09/2015/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việcChính phủ22/01/2015
124 Chỉ thị 03/2015/NĐ-CP Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trườngChính phủ06/01/2015
125 Thông tư 02/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đấtBộ trưởng Bộ Tài chính05/01/2015
126 Quyết định 5327/QĐ-UBND ban hành kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2015UBND thành phố Thủ Dầu Một31/12/2014
127 Quyết định 5348/QĐ-UBND ban hành kế hoạch kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một năm 2015UBND thành phố Thủ Dầu Một31/12/2014
128 Quyết định 4466/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2015 thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình DươngUBND tỉnh Bình Dương30/12/2014
129 Thông tư 52/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của TTCP về sửa đổi bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị Quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn29/12/2014
130 Thông tư 23/2014/TTLT-BTP-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhBộ Tư pháp và Bộ Nội vụ22/12/2014
131 Thông tư 07/2014/TTLT-UBDT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyệnỦy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ22/12/2014
132 Nghị định 116/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vậtChính phủ04/12/2014
133 Thông tư 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyệnBộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ15/10/2014
134 Chương trình 01/CTr-UBND Xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2011 - 2015UBND thành phố Thủ Dầu Một22/10/2013
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Đang truy cập21
Tổng truy cập 296717