antalya escort bayan
lara escort
alanya escort
erotik film
atasehir escort
bodrum escort
homens com pau duro Random fist night sex video mamma italiana seduce figlio spogliarelliste che si tolgono tutto madura follando en la playa
Lịch sử - Văn hóa

Thành phố Thủ Dầu Một hiện có 05 di tích, lịch sử được công nhận ở cấp Quốc gia, 06 di tích, lịch sử được công nhận ở cấp tỉnh.

I. DI TÍCH LỊCH SỬ

1. Di tích cấp Quốc gia:

STT

TÊN DI TÍCH

ĐỊA CHỈ

QĐ CÔNG NHẬN

NGÀY KÝ

1

Nhà tù Phú Lợi

P. Phú Lợi, Tp.TDM

92/VH/QĐ

10/07/1980

2

Chùa Hội Khánh

P. Phú Cường, Tp.TDM

43/VH/QĐ

07/01/1993

3

Nhà cổ Trần Công Vàng

P. Phú Cường, Tp.TDM

43/VH/QĐ

07/01/1993

4

Nhà cổ Trần Văn Hổ

P. Phú Cường, Tp.TDM

43/VH/QĐ

07/01/1993

5

Đình Tân An

P. Tân An, Tp TDM

1261/QĐ-BVHTTDL

26/4/2014

2. Di tích cấp tỉnh:

STT

TÊN DI TÍCH

ĐỊA CHỈ

QĐ CÔNG NHẬN

NGÀY KÝ

1

Đình thần Phú Cường (Bà Lụa)

P. Phú Thọ, Tp. TDM

3875/QĐ-UB

02/06/2004

2

Nhà cổ Nguyễn Tri Quang

Tân An, Tp. TDM

3875/QĐ-UB

02/06/2004

3

Trường Kỹ Thuật Bình Dương

Thành phố Thủ Dầu Một

3135/QĐ-UBND

07/07/2006

4

Lò Lu Đại Hưng

xã Tương Bình Hiệp, Tp. TDM

4815/QĐ-UBND

30/10/2006

5

Đình Tương Bình Hiệp

Tương Bình Hiệp, Tp. TDM

5033/QĐ-UBND

19/11/2007

6

Mộ Võ Văn Vân

khu 3, phường Chánh Nghĩa, Tp. TDM

3264/QĐ-UBND

21/10/2008