Quy hoạch phát triển đô thị

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 1729/QĐ-UBND 30/06/2020 UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt hồ sơ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một (cũ) tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tải về
2 474/QĐ-UBND 11/03/2020 UBND thành phố Thủ Dầu Một V/v thu hồi, hủy bỏ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư đường vào Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương đã được Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một phê duyệt tại Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2015 Tải về
3 215/QĐ-UBND 11/02/2020 UBND thành phố Thủ Dầu Một V/V phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm Thương mại Bình Dương Square, phường Phú Lợi Tải về
4 39/QĐ-UBND 14/01/2020 UBND thành phố Thủ Dầu Một V/V phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Việt Anh, phường Tương Bình Hiệp Tải về
5 568/QĐ-UBND 24/04/2019 UBND thành phố Thủ Dầu Một Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Chung cư Chánh Nghĩa Quốc Cường, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Tải về
6 272/QĐ-UBND 08/03/2019 UBND thành phố Thủ Dầu Một v/v phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại dịch vụ Sabinco-Tương Bình Hiệp, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Tải về
7 273/QĐ-UBND 08/03/2019 UBND thành phố Thủ Dầu Một v/v phê duyệt đồ án quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 chung cư Vạn Xuân, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Tải về
8 274/QĐ-UBND 08/03/2019 UBND thành phố Thủ Dầu Một v/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở, tái định cư Hòa Phú, phường Hòa Phú Tải về
9 179/QĐ-UBND 31/01/2019 UBND thành phố Thủ Dầu Một V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể mặt bằng TL 1/500 Khu nhà ở xã hội Hiệp phát 2, tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Tải về
10 1552/QĐ-UBND 15/06/2018 UBND thành phố Thủ Dầu Một Phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 Chung cư Tây Hồ - Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một,tỉnh Bình Dương Tải về
11 198/QĐ-UBND 07/02/2018 UBND thành phố Thủ Dầu Một v/v phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết lỷ lệ 1/500 khu biệt thự vườn Chánh Mỹ. Địa điểm: phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Tải về
12 7594/QĐ-UBND 29/12/2017 UBND thành phố Thủ Dầu Một V/v phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ơ, tái định cư Hòa Lợi, tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Tải về
13 6085/QĐ-UBND 29/11/2017 UBND thành phố Thủ Dầu Một v/v phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ kho - bãi An Bình, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Tải về
14 91/QĐ-UBND 25/01/2017 UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc phê duyệt Quy định quản lý quy hoạch - kiến trúc theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phú Hòa I, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Tải về
15 2490/QĐ-UBND 22/09/2016 UBND tỉnh Bình Dương vv công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh/cấp huyện/cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương --(quy hoạch xây dựng;thẩm định nhiệm vụ, đồ án QHCT;thẩm định nhiệm vụ, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết) Tải về
16 497/UBND-KT 08/04/2016 UBND thành phố Thủ Dầu Một vv Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất thành phố Thủ Dầu Một năm 2016 Tải về
17 2577/QĐ-UBND 03/08/2015 UBND thành phố Thủ Dầu Một Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết đô thị TL 1/500 khu nhà ở TM TBH - phường TBH, phường Chánh Mỹ, TPTDM Tải về
18 2418/QĐ-UBND 07/07/2015 UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KDC thương mại dịch vụ Phú Cường P.Phú Cường Tải về
19 1498/QĐ-UBND 17/04/2015 UBND thành phố Thủ Dầu Một V/v phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp, phường Tương Bình Hiệp - Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Tải về
20 1226/QĐ-UBND 01/04/2015 UBND thành phố Thủ Dầu Một v/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu tái định cư đường vào trung tâm chính trị hành chính tập trung tỉnh Bình Dương phường Hiệp Thành TPTDM Tải về