Quy hoạch sử dụng đất

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 1729/QĐ-UBND 30/06/2020 UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt hồ sơ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một (cũ) tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tải về
2 474/QĐ-UBND 11/03/2020 UBND thành phố Thủ Dầu Một V/v thu hồi, hủy bỏ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư đường vào Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương đã được Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một phê duyệt tại Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2015 Tải về
3 139/UBND-KT 04/02/2020 UBND thành phố Thủ Dầu Một v/v Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Thủ Dầu Một Tải về
4 39/QĐ-UBND 14/01/2020 UBND thành phố Thủ Dầu Một V/V phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Việt Anh, phường Tương Bình Hiệp Tải về
5 568/QĐ-UBND 24/04/2019 UBND thành phố Thủ Dầu Một Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Chung cư Chánh Nghĩa Quốc Cường, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Tải về
6 272/QĐ-UBND 08/03/2019 UBND thành phố Thủ Dầu Một v/v phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại dịch vụ Sabinco-Tương Bình Hiệp, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Tải về
7 273/QĐ-UBND 08/03/2019 UBND thành phố Thủ Dầu Một v/v phê duyệt đồ án quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 chung cư Vạn Xuân, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Tải về
8 274/QĐ-UBND 08/03/2019 UBND thành phố Thủ Dầu Một v/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở, tái định cư Hòa Phú, phường Hòa Phú Tải về
9 3836/QĐ-UBND 15/11/2018 UBND thành phố Thủ Dầu Một v/v phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Chung cư Phú lợi ( New Century) tại phường Phú Lợi Tải về
10 2350/UBND-KTN 07/11/2018 UBND thành phố Thủ Dầu Một v/v lấy ý kiến đối với việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Thủ Dầu Một Tải về
11 198/QĐ-UBND 07/02/2018 UBND thành phố Thủ Dầu Một v/v phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết lỷ lệ 1/500 khu biệt thự vườn Chánh Mỹ. Địa điểm: phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Tải về
12 5589/STNMT-CCQLĐĐ 26/12/2017 UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố quy hoạch sử dụng đất Tải về
13 6085/QĐ-UBND 29/11/2017 UBND thành phố Thủ Dầu Một v/v phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ kho - bãi An Bình, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Tải về
14 2436/UBND-KT 23/11/2017 UBND thành phố Thủ Dầu Một Về việc lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Thủ Dầu Một Tải về
15 497/UBND-KT 08/04/2016 UBND thành phố Thủ Dầu Một vv Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất thành phố Thủ Dầu Một năm 2016 Tải về
16 4466/QĐ-UBND 30/12/2014 UBND tỉnh Bình Dương V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2015 thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Tải về