Quy hoạch sử dụng đất

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 198/QĐ-UBND 07/02/2018 UBND thành phố TDM v/v phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết lỷ lệ 1/500 khu biệt thự vườn Chánh Mỹ. Địa điểm: phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Tải về
2 5589/STNMT-CCQLĐĐ 26/12/2017 UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố quy hoạch sử dụng đất Tải về
3 6085/QĐ-UBND 29/11/2017 UBND thành phố TDM v/v phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ kho - bãi An Bình, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Tải về
4 2436/UBND-KT 23/11/2017 UBND thành phố TDM Về việc lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Thủ Dầu Một Tải về
5 497/UBND-KT 08/04/2016 UBND thành phố TDM vv Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất thành phố Thủ Dầu Một năm 2016 Tải về
6 4466/QĐ-UBND 30/12/2014 UBND tỉnh Bình Dương V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2015 thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Tải về