UBND các phường trực thuộc thành phố Thủ Dầu Một

Hiện tại, Hội đồng nhân dân của 14 phường có 14 Chủ tịch HĐND (trong đó 0 trường hợp chuyên trách, 14 trường hợp kiêm nhiệm) và 14 Phó Chủ tịch HĐND. Ủy ban nhân dân của 14 phường hiện có 112 thành viên.

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN 14 PHƯỜNG

(tính đến tháng 7 năm 2020)

TT

Họ và tên

Chức vụ đang đảm nhận

I. PHƯỜNG PHÚ CƯỜNG

1

Trương Thị Thu Hiền

Bí thư Đảng ủy

2

Phan Lương Hòa

PBT Đảng ủy

3

Nguyễn Văn Sang

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Lê Ngọc Thảo

Phó Chủ tịch HĐND

5


Phó Chủ tịch UBND

6

Tạ Trung Hiếu

Phó Chủ tịch UBND

7

Phạm Đức Bình

Trưởng Công an

8

Nguyễn Quang Thái

Chỉ huy trưởng Quân sự

II. PHƯỜNG CHÁNH NGHĨA

1

Võ Minh Chí

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Trần Văn Vạn

PBT Đảng ủy

3

Lê Thụy Thùy Trang

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Lý Minh Cường

Phó Chủ tịch HĐND

5

Phạm Thị Huê Dung

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Văn Tân

Phó Chủ tịch UBND

7

Lê Văn Thanh

Trưởng Công an

8

Trần Hoàng Lâm

Chỉ huy trưởng Quân sự

III. PHƯỜNG HIỆP THÀNH

1

Nguyễn Duy

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Nguyễn Thị Hồng Kim

PBT Đảng ủy

3

Lê Thị Kim Cúc

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Nguyễn Hoàng Khánh

Phó Chủ tịch HĐND

5

Trần Hà Hải

Phó Chủ tịch UBND

6

Lý Trung

Phó Chủ tịch UBND

7

Lê Văn Hoàng

Trưởng Công an

8

Đoàn Thanh Phương

Chỉ huy trưởng Quân sự

IV. PHƯỜNG PHÚ LỢI

1

Phạm Minh Thiện

Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Thị Trúc Phương

PBT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

3

Nguyễn Anh Vũ

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Phan Thị Nhiên

Phó Chủ tịch HĐND

5

Lại Thái Hòa

Phó Chủ tịch UBND

6

Lê Thanh Liêm

Phó Chủ tịch UBND

7

Hoàng Ngọc Hội

Trưởng Công an

8

Lê Thanh Tiền

Chỉ huy trưởng Quân sự

V. PHƯỜNG PHÚ THỌ

1

Phan Hữu Nghĩa

Bí thư Đảng ủy

2

Võ Đức Phong

PBT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

3

Trịnh Thị Ngọc Bích

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Nguyễn Đình Chương

Phó Chủ tịch HĐND

5

Dương Võ Duy Bảo

Phó Chủ tịch UBND

6

Lê Thanh Trà

Phó Chủ tịch UBND

7

Nguyễn Duy Tâm

Trưởng Công an

8

Nguyễn Hữu Hùng

 Chỉ huy trưởng Quân sự

VI. PHƯỜNG PHÚ HÒA

1

Phan Công Khanh

Bí thư Đảng ủy

2

Đoàn Minh Châu

PBT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

3

Nguyễn Thị Kim Thúy

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Trần Lệ Thúy

Phó Chủ tịch HĐND

5

Phan Văn Lượng

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Văn Lưu

Phó Chủ tịch UBND

7

Huỳnh Thanh Lâm

Trưởng Công an

8

Phan Thành An

Chỉ huy trưởng Quân sự

VII. PHƯỜNG PHÚ MỸ

1

Phạm Văn Nồng

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Đỗ Hữu Phước

PBT Đảng ủy

3

Từ Thị Anh Đào

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Nguyễn Văn Minh

Phó Chủ tịch HĐND

5

Nguyễn Thị Hồng Yến

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Hồng Nam

Phó Chủ tịch UBND

7

Lê Minh Ngàn

Trưởng Công an

8

Phạm Khánh Hưng

Chỉ huy trưởng Quân sự

VIII. PHƯỜNG HIỆP AN

1

Nguyễn Minh Khôi

Bí thư Đảng ủy

2

Lê Minh Quang

PBT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

3

Nguyễn Văn Đức

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Phan Chí Thiện

Phó Chủ tịch HĐND

5

Nguyễn Thị Kim Oanh

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Phạm Minh Thái

Phó Chủ tịch UBND

7

Mạc Như Dực

Trưởng Công an

8

Phạm Sĩ Liêm

Chỉ huy trưởng Quân sự

IX. PHƯỜNG ĐỊNH HÒA

1

Nguyễn Thị Sương

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Nguyễn Hữu Nghĩa

PBT Đảng ủy

3

Võ Thanh Bình

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Nguyễn Thị Thu Trang

Phó Chủ tịch HĐND

5

Nguyễn Ngọc Thảo

Phó Chủ tịch UBND

6

Dương Thị Mỹ Hằng

Phó Chủ tịch UBND

7

Lê Vũ Hồng Phong

Trưởng Công an

8

Ngô Minh Quang

Chỉ huy trưởng Quân sự

X. PHƯỜNG HÒA PHÚ

1

Nguyễn Điền Trung

BT. Đảng ủy

2


PBT Đảng ủy

3

Nguyễn Văn Ân

Chủ tịch UBND

4

Ngô Minh Thành

Phó Chủ tịch HĐND

5

Trương Nhật Cường

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch UBND

7

Nguyễn Thanh Hùng

Trưởng Công an

8

Nguyễn Chí Tâm

Chỉ huy trưởng Quân sự

XI. PHƯỜNG PHÚ TÂN

1

Nguyễn Văn Sum

Bí thư Đảng ủy

2

Cao Hoàng Quyên

PBT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

3

Vi Thị Tâm Lai

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Phạm Tấn Lợi

Phó Chủ tịch HĐND

5

Phạm Thị Giá

Phó Chủ tịch UBND

6

Đỗ Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND

7

Huỳnh Văn Bê

Trưởng Công an

8

Lại Quang Thuyên

Chỉ huy trưởng Quân sự

XII. PHƯỜNG CHÁNH MỸ

1

Lê Thị Minh Tâm

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Thái Thi Nhân

PBT Đảng ủy

3

Vương Thanh Bảo

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Đặng Thị Ngọc Thủy

Phó Chủ tịch HĐND

5


Phó Chủ tịch UBND

6


Phó Chủ tịch UBND

7

Bùi Thế Phong

Trưởng Công an

8

Nguyễn Thanh Hữu

Chỉ huy trưởng Quân sự

XIII. PHƯỜNG TƯƠNG BÌNH HIỆP

1

Huỳnh Tấn Lợi

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Đoàn Đình Hữu

PBT Đảng ủy

3

Trần Anh Chương

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Trương Thị Kiều Chinh

Phó Chủ tịch HĐND

5

Nguyễn Ngọc Quân

Phó Chủ tịch UBND

6

Huỳnh Thị Thanh Hiền

Phó Chủ tịch UBND

7

Nguyễn Văn Hiếu

Trưởng Công an

8

Trương Hoàng Nhi

Chỉ huy trưởng Quân sự

XIV. PHƯỜNG TÂN AN

1

Nguyễn Ngọc Khanh

Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND

2

Lê Thị Thúy Hà

PBT Đảng ủy

3

Hồ Quốc Cảnh

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Dương Văn Sang

Phó Chủ tịch HĐND

5

Nguyễn Minh Hòa

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Thanh Phượng

Phó Chủ tịch UBND

7

Nguyễn Minh Tâm

Trưởng Công an

8

Lê Thanh Sang

Chỉ huy trưởng Quân sự