UBND các phường trực thuộc thành phố Thủ Dầu Một

Hiện tại, Hội đồng nhân dân của 14 phường có 14 Chủ tịch HĐND (trong đó 0 trường hợp chuyên trách, 14 trường hợp kiêm nhiệm) và 14 Phó Chủ tịch HĐND.

Ủy ban nhân dân của 14 phường hiện có 107 thành viên, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 26.17%(28/107) và nam chiếm 73.83% (79/107); 87,7% (57/65) thành viên có trình độ đại học và 4,6% (03/65) trên đại học.

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN 14 PHƯỜNG

(tính đến ngày 01/01/2018) 

STT

Họ và tên

Chức vụ đang đảm nhận

Chức danh kiêm nhiệm

I. PHƯỜNG PHÚ CƯỜNG

1


Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

2

Nguyễn Văn Sang

PBT Đảng ủy

3

Văn Nguyệt Ánh

Chủ tịch UBND

4

Lê Ngọc Thảo

Phó Chủ tịch HĐND

5

Phan Lương Hòa

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Văn Tiến

Phó Chủ tịch UBND

7

Phạm Đức Bình

Trưởng Công an

8

Nguyễn Quang Thái

Chỉ huy trưởng Quân sự

II. PHƯỜNG CHÁNH NGHĨA

1

Võ Minh Chí

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

2

Trần Văn Vạn

PBT Đảng ủy

 

3

Bùi Thị Kim Xuân

Chủ tịch UBND

 

4

Lý Minh Cường

Phó Chủ tịch HĐND

 

5

Phạm Thị Huê Dung

Phó Chủ tịch UBND

 

6

Nguyễn Văn Tân

Phó Chủ tịch UBND

 

7

Lê Văn Thanh

Trưởng Công an

 

8

Trần Hoàng Lâm

Chỉ huy trưởng Quân sự

 

III. PHƯỜNG HIỆP THÀNH

1

Nguyễn Duy

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

2

Nguyễn Thị Hồng Kim

PBT Đảng ủy

3

Lê Thị Kim Cúc

Chủ tịch UBND

4

Nguyễn Hoàng Khánh

Phó Chủ tịch HĐND

5

Trần Hà Hải

Phó Chủ tịch UBND

6

Lý Trung

Phó Chủ tịch UBND

7

Lê Văn Hoàng

Trưởng Công an

8

Nguyễn Tấn Phong

Chỉ huy trưởng Quân sự

 

IV. PHƯỜNG PHÚ LỢI

1

Phạm Minh Thiện

Bí thư Đảng ủy

2

Lê Văn Dân

PBT Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

3

Lê Hoàng Minh

Chủ tịch UBND

 

4

Phan Thị Nhiên

Phó Chủ tịch HĐND

 

5

Nguyễn Thị Trúc Phương

Phó Chủ tịch UBND

 

6

Lê Thanh Liêm

Phó Chủ tịch UBND

 

7

Nguyễn Văn Tấn Tài

Trưởng Công an

 

8

Lê Thanh Tiền

Chỉ huy trưởng Quân sự

 

V. PHƯỜNG PHÚ THỌ

1

Phan Hữu Nghĩa

Bí thư Đảng ủy

2

Võ Đức Phong

PBT Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

3

Trịnh Thị Ngọc Bích

Chủ tịch UBND

 

4

Nguyễn Đình Chương

Phó Chủ tịch HĐND

 

5

Dương Võ Duy Bảo

Phó Chủ tịch UBND

 

6

Lê Thanh Trà

Phó Chủ tịch UBND

 

7

Nguyễn Hữu Hùng

Chỉ huy trưởng Quân sự

 

8

Từ Minh Hùng

 Trưởng Công an

 

VI. PHƯỜNG PHÚ HÒA

1

Phan Văn Kép

Bí thư Đảng ủy

 

2

Nguyễn Thị Kim Thúy

PBT Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

3

Võ Chí Thành

Chủ tịch UBND

 

4

Trần Lệ Thúy

Phó Chủ tịch HĐND

 

5

Phan Văn Lượng

Phó Chủ tịch UBND

 

6

Nguyễn Văn Lưu

Phó Chủ tịch UBND

 

7

Đoàn Ngọc Hội

Trưởng Công an

 

8

Đoàn Minh Châu

Chỉ huy trưởng Quân sự

 

VII. PHƯỜNG PHÚ MỸ

1

Nguyễn Hữu Thạnh

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

2

Đỗ Hữu Phước

PBT Đảng ủy

 

3

Phạm Văn Nồng

Chủ tịch UBND

 

4

Nguyễn Văn Minh

Phó Chủ tịch HĐND

 

5

Nguyễn Thị Hồng Yến

Phó Chủ tịch UBND

 

6

Lê Minh Ngàn

Trưởng Công an

 

7

Nguyễn Hồng Nam

Chỉ huy trưởng Quân sự

 

VIII. PHƯỜNG HIỆP AN

1

Huỳnh Thị Tuyết Loan

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

2

Nguyễn Phước Trọng

PBT Đảng ủy

 

3

Nguyễn Văn Đức

Chủ tịch UBND

 

4

Lê Minh Quang

Phó Chủ tịch HĐND

 

5

Trần Hồng Thái

Phó Chủ tịch UBND

 

6

Dương Thị Mỹ Hằng

Phó Chủ tịch UBND

 

7

Mạc Như Dực

Trưởng Công an

 

8

Đỗ Thành Long

Chỉ huy trưởng Quân sự

 

IX. PHƯỜNG ĐỊNH HÒA

1

Huỳnh Phi Nga

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

2

Phan Hữu Nghĩa

PBT Đảg ủy

3

Võ Thanh Bình

Chủ tịch UBND

 

4

Nguyễn Thị Thu Trang

Phó Chủ tịch HĐND

5

Nguyễn Ngọc Thảo

Phó Chủ tịch UBND

 

6

Nguyễn Phạm Minh Thái

Phó Chủ tịch UBND

 

7

Trần Hữu Nhơn

Trưởng Công an

 

8

Ngô Minh Quang

Chỉ huy trưởng Quân sự

 

X. PHƯỜNG HÒA PHÚ

1

Nguyễn Điền Trung

BT. Đảng ủy

 

2

Võ Thanh Quang

PBT Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

3

Nguyễn Văn Ân

Chủ tịch UBND

 

4

Ngô Minh Thành

Phó Chủ tịch HĐND

 

5


Phó Chủ tịch UBND

 

6

Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch UBND

7

Lương Thanh Tùng

Trưởng Công an

 

8

Vũ Đăng  Khuê

 Chỉ huy trưởng Quân sự

 

XI. PHƯỜNG PHÚ TÂN

1

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

2

Cao Hoàng Quyên

PBT Đảng ủy

 

3

Mai Thanh Nga

Chủ tịch UBND

 

4

Nguyễn Thị Long

Phó Chủ tịch HĐND

 

5

Phạm Thị Giá

Phó Chủ tịch UBND

 

6

Võ Minh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND

 

7

Huỳnh Văn Bê

Trưởng Công an

 

8

Lại Quang Thuyên

Chỉ huy trưởng Quân sự

 

XII. PHƯỜNG CHÁNH MỸ

1

Huỳnh Thành Được

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

2

Nguyễn Thị Minh

PBT Đảng ủy

3

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Chủ tịch UBND

 

4

Đặng Thị Ngọc Thủy

Phó Chủ tịch HĐND

 

5

Vương Thanh Bảo

Phó Chủ tịch UBND

 

6

Thái Thi Nhân

Phó Chủ tịch UBND

 

7

Bùi Thế Phong

Trưởng Công an

 

8

Nguyễn Thanh Hữu

Chỉ huy trưởng Quân sự

 

XIII. PHƯỜNG TƯƠNG BÌNH HIỆP

1

Huỳnh Tấn Lợi

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

2

Đoàn Đình Hữu

PBT Đảng ủy

3

Trần Anh Chương

Chủ tịch UBND

 

4

Trương Thị Kiều Chinh

Phó Chủ tịch HĐND

5

Nguyễn Ngọc Quân

Phó Chủ tịch UBND

 

6

Huỳnh Thị Thanh Hiền

Phó Chủ tịch UBND

 

7

Nguyễn Văn Hiếu

Trưởng Công an

 

8

Trương Hoàng Nhi

Chỉ huy trưởng Quân sự

 

XIV. PHƯỜNG TÂN AN

1

Nguyễn Ngọc Khanh

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

2

Phạm Minh Hùng

PBT Đảng ủy

 

3

Hồ Quốc Cảnh

Chủ tịch UBND

 

4

Nguyễn Thanh Phượng

Phó Chủ tịch UBND

 

5

Nguyễn Minh Hòa

Phó Chủ tịch UBND

6

Dương Văn Sang

Phó Chủ tịch HĐND

 

7

Nguyễn Minh Tâm

Trưởng Công an

 

8

Lê Thanh Sang

Chỉ huy trưởng Quân sự