Báo cáo tình hình KT-XH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 217/BC-UBND 28/11/2019 UBND thành phố Thủ Dầu Một Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Tải về
2 176/BC-UBND 01/10/2018 UBND thành phố Thủ Dầu Một Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 09 tháng đầu năm, và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2018 Tải về
3 162/BC-UBND 07/09/2018 UBND thành phố Thủ Dầu Một BC tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2018 Tải về
4 76/BC-UBND 04/06/2018 UBND thành phố Thủ Dầu Một BC tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh thánh 05 phương hướng tháng 6 năm 2018 Tải về
5 10/BC-UBND 01/02/2018 UBND thành phố Thủ Dầu Một Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2018 Tải về
6 209/BC-UBND 29/11/2017 UBND thành phố Thủ Dầu Một Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 Tải về
7 128/BC-UBND 26/07/2017 UBND thành phố Thủ Dầu Một Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 07 phương hướng, nhiệm vụ tháng 08 năm 2017 Tải về
8 79/BC-UBND 09/06/2017 UBND thành phố Thủ Dầu Một Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 Tải về
9 32/BC-UBND 30/03/2017 UBND thành phố Thủ Dầu Một Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, và nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2017 Tải về
10 11/BC-UBND 06/02/2017 UBND thành phố Thủ Dầu Một Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01, phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2017 Tải về