ankara escort
atasehir escort
Niêm yết công khai Thủ tục hành chính
Cung cấp dịch vụ công 3, 4

Thông báo

Việc thực hiện dịch vụ công 3, 4 tại UBND thành phố Thủ Dầu Một: gồm 10 thủ tục thuộc 2 lĩnh vực.

Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

1. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do hết thời hạn hiệu lực

2. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

3. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh ( do bị mất, bị tiêu huỷ..)

 Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

1. Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu do hết thời hạn hiệu lực

2. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do sửa đổi, bổ sung.

3. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu do sửa đổ, bổ sung.

4. Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

5. Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

6. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do bị mất, tiêu huỷ

7. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do hết thời hạn hiệu lực.

Văn bản triển khai: 49/TTCNTT-DVKT; 52/TTCNTT-DVKT

Hướng dẫn và cách thức thực hiện:  

http://dichvucong.binhduong.gov.vn/dvc/Default.aspx?tabid=110

TTHC Thủ Dầu Một
Liên kết website