Xem trả lời câu hỏi
Trả lời ý kiến
Câu hỏi : Nhà tôi trên đường Hùng Vương, KP4 phường Phú Cường. Vừa rồi tôi có nhận được phương án đền bù và hỗ trợ di dời cho các hộ trong dự án xây dựng Công viên tại vị trí trên. Xin cho tôi hỏi khi nào sẽ tiến hành giao tiền đền bù để chúng tôi có thời gian chuẩn bị chỗ ở ổn địng cuộc sống. Xin cảm ơn quý cơn quan!
Tiêu đề : Thời điểm đền bù hỗ trợ di dời, dự án Công viên nút giao thông Hùng Vương, Trần Tử Bình, CMT8 Người gửi : Đỗ Anh Vũ
Đia chỉ : KP4, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một Số điện thoại : 0909220008
Email : doanhvu@live.com Ngày gửi : 03/04/2018
Trả lời :
Đơn vị trả lời: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thủ Dầu Một tại văn bản số 154/TTPTQĐ ngày 16/5/2018. Trả lời: Căn cứ Công văn số 1354/UBND-KT ngày 10/7/2017 của UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc giao Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (nay là Trung tâm Phát triển Phát triển quỹ đất thành phố) thực hiện giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng Công viên giao lộ Hùng Vương - Cách Mạng Tháng Tám, phường Phú Cường. Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thủ Dầu Một tiến hành thực hiện công tác lập Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạt, kiểm đếm và đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5398/QĐ-UBND ngày 14/9/2017, thông báo thu hồi đất ngày 27/10/2017, thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được UBND thành phố ký tại Quyết định số 5870/QĐ-UBND ngày 06/11/2017, xây dựng giá đất để bồi thường thực hiện dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 19/01/2018; Sau khi UBND tỉnh phê duyệt đơn giá bồi thường về đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư báo cáo Hội đồng ngày 01/02/2018, phối hợp với UBND phường Phú Cường niêm yết dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngày 26/3/2018, họp dân lấy ý kiến về dự thảo Phương án ngày 20/4/2018, báo cáo Hội đồng về việc niêm yết và họp dân lấy ý kiến về phương án ngày 27/4/2018; Ngày 11/05/2018, Trung tâm phát triển quỹ đất trình phòng Tài Nguyên và Môi trường thành phố thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Công viên giao lộ Hùng Vương-Cách Mạng Tháng Tám-Trần Tử Bình, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một (đợt một). Căn cứ tại điểm b, khoản 4, mục III, Phần B của Hướng dẫn số 1766/HD-STNMT ngày 26/7/2015, Hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. "Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định của Trung tâm Phát triển quỹ đất, phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ và trình UBND thành phố phê duyệt". Căn cứ Điều 51 của Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương, như sau: 1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định thu hồi đất của UBND cấp có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi. 2. Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả. 3.Trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước. 4.Người sử dụng đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường để hoàn trả ngân sách Nhà nước. Trên đây là nội dung trả lời của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thủ Dầu Một./.
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Tổng truy cập 296717