Xem trả lời câu hỏi
Trả lời ý kiến
Câu hỏi : Tôi có mãnh đất thuộc phường Phú Thọ, Thủ Dầu Một. Thửa số 430, tờ bản đồ 58. Xin cho tôi hỏi về tình trạng quy hoạch của lô đất này. Tôi đang dự định xây nhà trong tháng 5/2018
Tiêu đề : Tình trạng quy hoạch đất đai Người gửi : Cao Hoàng Vũ
Đia chỉ : Đường 1369 Lê Hồng Phong, Phường Phú Thọ, Thủ Dầu Một Số điện thoại : 0985629084
Email : hoangvu101090@gmail.com Ngày gửi : 06/04/2018
Trả lời :
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Thủ Dầu Một tại văn bản số 893/UBND-NC ngày 24/5/2014. Trả lời: Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, thì thửa đất số 430, tờ bả đồ số 58, phường Phú Thọ thuộc quy hoạch đất ở đô thị. Căn cứ Quyết định số 1670/QĐ- UBND ngày 21/5/2014 của UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thì thửa đất số 430, tờ bản đồ số 58, phường Phú Thọ thuộc quy hoạch đất ở nhà vườn và đất giao thông (đường Đ, N11). Căn cứ Quyết định số 3820/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của UBND thành phố Thủ Dầu Một, thì dự án đường (đường Đ, N11) không nằm trong danh mục công trình thuộc diện thu hồi đất năm 2018. Đối với Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 của UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thì ông Cao Hoàng Vũ có thể liên hệ phòng Quản lý Đô thị thành phố Thủ Dầu Một hoặc UBND phường Phú Thọ để được cung cấp. Trên đây là trả lời phản ánh của công dân về quy hoạch đất./.
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng truy cập 296717