Xem trả lời câu hỏi
Trả lời ý kiến
Câu hỏi : Tiệm nét em được cấp phép ngày 20/11/2015. đã hoạt động trên một năm, nay địa Phương có chính sánh di doi trường tiểu học sang địa điểm mới. Nhưng lần di doi này trường tiểu học nằm gần tiệm net em ( dưới 200m).nay trường tiểu học sắp đi vào hoạt động. . xin hỏi vậy tiệm nét em có được phép tiếp tục hoạt động hay không , giờ em phải làm sao?
Tiêu đề : kính doanh tiệm net Người gửi : Nguyễn Đức đạt
Đia chỉ : Ap 4 phú an cai lay tiền giang Số điện thoại :
Email : www.ducdatnguyen8@gmail.com Ngày gửi : 19/07/2017
Trả lời :
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trả lời như sau: 1. Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 35 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Quy định: Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên; 2. Căn cứ Điểm b khoản 2 Điều 7 và điểm c khoản 1 Điều 14 Quyết định 31/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Bình Dương về Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quy định: a/ Điểm b khoản 2 Điều 7: Cách cổng các trường tiểu học, trường trung học cơ, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên từ 200m trở lên theo chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của trường, trung tâm. b/ điểm c khoản 1 Điều 14: Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng với trường hợp sau 06 (sáu) tháng kể từ khi có văn bản thông báo của cơ quan cấp giấy chứng nhận về việc điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không đáp ứng quy định về khoảng cách tại Điểm b khoản 2 điều 7 Quy định này vì có một trường hoặc trung tâm mới đi vào hoạt động hoặc vì lý do khách quan khác.
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập22
Tổng truy cập 296717