Khách sạn

1. Khách sạn Bình Dương

Địa chỉ: Số 50 Bạch Đằng, phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 822 811. Fax: (0650) 3 848 101.

2. Khách sạn The Mira

Địa chỉ: 555B, Đại lộ Bình Dương,phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 678 888

Email: Sales@themirahotel.com.vn. Website: www.themirahotel.com.vn

3. Khách sạn Thiên Hà

Địa chỉ: Số 58 đường D9, Khu dân cư Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3 896 868 - 0913 190 634 - 0902 923 423. Fax: (0650) 3 896 869.

Email: sale@thienhahotel.com. Website: www.thienhahotel.com

4. Khách sạn Thắng Lợi

Địa chỉ: Số 121 Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 823 494.

5. Khách sạn Becamex

Địa chỉ: 203 Đại lộ bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 2 221 333.

6. Khách sạn Hoàng Yến (chi nhánh)

Địa chỉ: 12/66 Nguyễn Chí Thanh, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 864 584.

7. Khách sạn Lavender

Địa chỉ: L6 A3, Ô 9-10-11-14B khu 12, Khu dân cư Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 818 967.

8. Khách sạn Kim Băng

Địa chỉ: 22 đường Trần Phú, khu 11, khu dân cư Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 515 999.

9. Khách sạn Phúc Lộc Thành

Địa chỉ: Số 105/18 Đại lộ Bình Dương, Khu 3, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 833 839.

10.Khách sạn Phi Long 2

Địa chỉ: Số 15/12 Khu phố 7, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 837 533.

11. Khách sạn Hương Tràm 2

Địa chỉ: Ô 4, 5, 6, 7 lô C5, Hoàng Văn Thụ, Khu dân cư Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại (0650) 3 831 822

12. Khách sạn Song Trường Giang

Địa chỉ: Tổ 10, Khu 6, Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 900 094. Fax: (0650) 3 500 004.

13. Khách sạn Thành Đại Nam

Địa chỉ: 1765A Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 845 845. Fax: (0650) 3 829 065.

14. Khách sạn Tuấn Vũ 2

Địa chỉ: Số 33/51, Cách Mạng Tháng Tám, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 813 148.

15. Khách sạn Hòa Bình

Địa chỉ: Số 1182, Cách Mạng Tháng Tám, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3 812 293.
Liên kết website