Vui chơi - Giải trí

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH

VĂN HÓA ĐƯỢC ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG CHÂM XÃ HỘI HÓA

TT

Tên công trình

Địa điểm

Diện tích

Ghi chú

01

Khu vui chơi thiếu nhi

Đường Lê Hồng Phong, Khu phố 7, phường Phú Hòa

350m2

 

02

Khu vui chơi thiếu nhi

CV văn hóa Thanh Lễ

1000m2

 

03

Khu trò chơi thiếu nhi

Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình Dương

400m2

 

04

Khu vui chơi thiếu nhi

Khu phố 8, phường Phú Cường

300m2

 

05

Khu vui chơi thiếu nhi chợ đêm phố đi bộ

Khu phố 14, phường Phú Cường

340m2

 

06

Khu vui chơi Phú Cường

Khu phố 11, phường Phú Cường

350m2

 

07

Khu vui chơi

Chợ phú chánh A, Phường Hòa Phú

700m2

 

08

Khu vui chơi

Công viên Thành phố mới phường Hòa Phú

1000m2

 

Liên kết website