Kết quả theo dõi thi hành pháp luật
STTNgày đăngCơ quan ban hànhNội dungTải Về
1 22/07/2015 UBND Thành phố Phiếu chuyển Công văn 741/STP-XLVPHC&THPL ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc sử dụng Hệ dữ liệu văn bản QPPL phục vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Tải về
2 25/10/2016 UBND Thành phố Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công và nhà ở cho vùng thường xuyên bị thiên tai trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một năm 2016 Tải về
3 25/10/2016 UBND Thành phố Phiếu chuyển công văn số Công văn số 1102//STP-XLVPHC&THPL ngày 15/9/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, nhà ở cho vùng thương xuyên bị thiên tai Tải về