Công khai ngân sách

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 274/TB-UBND 17/04/2019 UBND thành phố TDM Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách thành phố Thủ Dầu Một quý I năm 2019 Tải về
2 DT2019 12/01/2019 UBND thành phố TDM Công khai dự toán 2019 trình HĐND thành phố Thủ Dầu Một Tải về
3 01/QĐ-UBND 02/01/2019 UBND thành phố TDM về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của UBND thành phố Thủ Dầu Một Tải về
4 1524/UBND-KT 08/08/2018 UBND thành phố TDM v/v công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2018 Tải về
5 2241/QĐ-UBND 18/07/2018 UBND thành phố TDM v/v công bố công khai quyết toán dự toán ngân sách năm 2017 của thành phố Thủ Dầu Một Tải về
6 03/QĐ-UBND 05/01/2018 UBND thành phố TDM về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của UBND thành phố Thủ Dầu Một Tải về
7 1904/UBND-KT 19/09/2017 UBND thành phố TDM v/v công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2017 Tải về
8 41/QĐ-UBND 16/01/2017 UBND thành phố TDM về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Tải về