Công khai ngân sách

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 1524/UBND-KT 08/08/2018 UBND thành phố TDM v/v công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2018 Tải về
2 2241/QĐ-UBND 18/07/2018 UBND thành phố TDM v/v công bố công khai quyết toán dự toán ngân sách năm 2017 của thành phố Thủ Dầu Một Tải về
3 1904/UBND-KT 19/09/2017 UBND thành phố TDM v/v công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2017 Tải về