Công khai ngân sách

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 1904/UBND-KT 19/09/2017 UBND thành phố TDM v/v công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2017 Tải về