Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

Thông tin hoạt động Bầu cử

Văn bản Bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp


Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu ...
76/NQ-UBBC 28/05/2021 về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biều Hội đồng nhân dân thành phố thủ Dầu Một, khoá XII, nhiệm kỳ 2021 -2026 Chi tiết
40/NQ-UBBC 28/04/2021 về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử Chi tiết
1190/QÐ-UBND 12/03/2021 Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2021 -2026 - Số 11 Chi tiết
21/SNV-XDCQ-CCHC-CTTN 09/03/2021 V/v lập danh sách cử tri và thẻ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
08/NQ-UBBC 04/03/2021 Về việc ấn định, công bố số Đơn vị bầu cử và số Đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử Đại biểu HĐND thành phố Thủ Dầu Một, nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
07/QÐ-UBBC 03/03/2021 Thành lập Tiểu ban An ninh trật tự và Y tế thuộc Ủy ban bầu cử thành phố Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
350/SNV-VP 24/02/2021 V/v chuẩn bị điều kiện hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
05/TB-UBBC 19/02/2021 Về tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
Tổng số: 8