Đảng bộ TP.TDM tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8 khóa XI (mở rộng)

Ngày 15/12/2016

           Chiều 13/12, Đảng bộ thành  phố Thủ Dầu Một đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ  8 (Khóa XI) đánh giá tình hình lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong năm 2016; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Minh-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy-Bí thư Thành ủy TDM, ông Lâm Phi Hùng-Phó Bí thư thường trực Thành ủy, ông Nguyễn Văn Đông-Tỉnh ủy viên-Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch UBND TP.TDM, Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các Chi, Đảng bộ cơ sở, Trưởng các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Ông Lâm Phi Hùng-Phó Bí thư thường trực Thành ủy thông qua báo cáo tình hình xây dựng hệ thống chính trị năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Ông Nguyễn Văn Đông-Tỉnh ủy viên-Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch UBND TP.TDM thông qua báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Ông Lê Hồng Thông-Ủy viên Ban Thường vụ-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

        Trong năm 2016, Thành ủy TDM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiện toàn, bổ sung cấp ủy viên thuộc các chi, đảng bộ cơ sở, đã phát triển mới 224 đảng viên, đạt gần 106% chỉ tiêu. Công tác xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến trong thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quản lý và đầu tư công, cải cách hành chính, tập trung đầu tư xây dựng và phát triển đô thị. Trong đó kinh tế TP.TDM tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 26,8%; Tỷ trọng các ngành Dịch vụ-Công nghiệp-Nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế tương ứng đạt 60,87% - 39,05% và 0,08%; Tổng thu ngân sách tăng 13,84%; Tổng chi ngân sách tăng 11,7%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 18,7%.  Các chỉ tiêu xã hội đều hoàn thành đạt và vượt 100%. Trong năm, đã tạo điều kiện giải quyết việc làm cho trên 6.000 lao động, với tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 73%; Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh được tăng cường; Chất lượng giáo dục không ngừng nâng cao. TP.TDM hiện có 40/57 trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Đại biểu tham dự

Đại biểu tham dự

Đại biểu tham dự

Đại biểu tham dự

Đại biểu tham dự

Đại biểu tham dự

Đại biểu tham dự

        Trong năm 2017, Đảng bộ TP.TDM tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 17/NQ-TU ngày 14/11/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo; lãnh đạo thực hiện Chỉ thị Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, chú trọng tăng trưởng tỷ lệ dịch vụ, nhất là dịch vụ có chất lượng cao;  phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội gắn với chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý Nhà nước theo quy họach; Triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Triển khai thực hiện đề án tinh giản biên chế hành chính giai đoạn 2015-2021; Tiếp tục thực hiện kế họach cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; hoàn thành Trung tâm dịch vụ hành chính công thành phố; hoàn thành Đề án, trình Chính phủ công nhận  Thủ Dầu Một  đạt tiêu chuẩn đô thị lọai 1.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết