Về việc hạn chế giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một trong tình hình dịch Covid – 19 bùng phát

Ngày 27/04/2020

THÔNG BÁO

Về việc hạn chế giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một trong tình hình dịch Covid – 19 bùng phát

 

Thực hiện Công văn số 2004/UBND-VX ngày 24/04/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Để hạn chế tập trung đông người, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người theo khuyến cáo của ngành y tế, phòng tránh lây nhiễm chéo dịch bệnh trong cộng đồng, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của tổ chức, công dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố và nhân viên làm việc tại Trung tâm; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một thông báo như sau:

            1/ Kể từ ngày 27/4/2020 cho đến khi có thông báo mới, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một thực hiện luân chuyển các quầy giao dịch tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công gồm 06 quầy như sau:

- Quầy 3 - Trả kết quả lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố.

          - Quầy 5 – Trả kết quả lĩnh vực đất đai (bản vẽ đo đạc) thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố.

- Quầy số 7 – Tiếp nhận hồ sơ Giấy phép xây dựng, giấy phép đăng ký kinh doanh…

- Quầy 9 – Tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, cấp lại… thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố.

- Quầy số 11  - Tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực thế chấp giao dịch bảo đảm.

- Quầy số 12 – Tiếp nhận hồ sơ thực hiện nội nghiệp lĩnh vực đất đai, bao gồm: Hồ sơ trích lục địa chính; hồ sơ nộp bản mô tả; hồ sơ cung cấp thông tin thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố.

2/ Giao Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan bố trí nhân viên thuộc thẩm quyền đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính có liên quan theo quy định; đồng thời thông báo bằng mọi hình thức cho tổ chức, công dân được biết khi có nhu cầu quan hệ giao dịch thủ tục hành chính.

3/ Khuyến khích tổ chức và công dân chọn hình thức giao dịch (nộp và trả hồ sơ tận nhà) giải quyết thủ tục hành chính thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích; nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 47 TTHC thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp tiêu dủng; Giáo dục và Đào tạo; Hệ thống văn bằng chứng chỉ, Hộ tịch; Hoạt động xây dựng; Lưu thông hàng hóa trong nước; Quản lý nhà nước về Hội; Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng; thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; Viễn thông và internet (đính kèm Phụ lục).

          Tổ chức cá nhân chuẩn bị hồ sơ (điền thông tin vào các Biểu mẫu thành phần hồ sơ) trước khi nộp theo cách thức sau: tìm hiểu thủ tục hành chính, tải biểu mẫu bằng cách truy cập Webside thành phố Thủ Dầu Một, địa chỉ http://thudaumot.binhduong.gov.vn - chọn DỊCH VỤ CÔNG – Chọn NIÊM YẾT CÔNG KHAI TTHC – Chọn Quyết định công bố TTHC lĩnh vực cần giao dịch – Chọn TTHC cần tìm – tải mẫu đơn chuẩn bị điền thông tin vào thành phần hồ sơ

        Trong quá trình thực hiện hoàn thiện hồ sơ (điền thông tin vào các Biểu mẫu thành phần hồ sơ) và gửi trực tuyến có vướng mắc, khó khăn đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ qua các nhân viên thuộc Trung tâm PVHCC thành phố theo các số điện thoại, địa chỉ Email để được tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra trước nội dung đã điền thông tin, nếu chưa chính xác sẽ có phản hồi để điểu chỉnh:

        + TTPVHCC: 02743.891.279; địa chỉ Email: ttpvhcc@binhduong.gov.vn

        + Nhân viên Huỳnh Nguyễn An Duy số điện thoại: 0907076869; địa chỉ Email: huynhnguyenanduy@gmail.com; liên hệ TTHC về Giấy phép xây dựng, giấy phép đăng ký kinh doanh…

        + Nhân viên Nguyễn Trường Hải số điện thoại:  0913.629.260;  địa chỉ Email: Haint.tdm@binhduong.gov.vn; liên hệ TTHC về đất đai.

          + Nhân viên Võ Hữu Dương số điện thoại: 0937473332;địa chỉ Email: Vohuuduong1201@gmail.com

4/ Giao Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp tục tham mưu Chủ tịch UBND thành phố bố trí các quầy giao dịch làm việc theo hướng luân phiên giảm thiểu tối đa số lượng nhân viên làm việc và công dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một trân trọng thông báo, rất mong các tổ chức, công dân đồng tình hỗ trợ, phối hợp thực hiện tốt giải pháp phòng chống dịch./.

Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết