PhườngPhú Tân tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác chấn chỉnh, quản lý trật tự đô thị

Ngày 05/01/2021

       Để công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị thực sự đi vào nề nếp, nhiệm vụ trọng tâm là cần có sự tập trung cao độ trong điều hành, quyết liệt trong chỉ đạo của chính quyền địa phương; phát huy được vai trò phối hợp của các đoàn thể, ngành liên quan. Việc xử lý các công trình vi phạm cần phải nghiêm túc, kịp thời và kiên quyết, nhằm lập lại trật tự trong xây dựng, bảo đảm tuân thủ các quy định về xây dựng theo quy hoạch và xây dựng theo giấy phép xây dựng. Thời gian qua, Các cấp chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một nói dung, và phường Phú Tân nói riêng đã có kế hoạch triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đến từng địa bàn dân cư; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự xây dựng, đất đai và các quy định có liên quan nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong chấp hành pháp luật về xây dựng.

Hình ảnh ra quân chấn chỉnh, quản lý trật tự đô thị

       Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 11/8/2016 của Thành ủy Thủ Dầu Một về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, với quyết tâm cao, phường Phú Tân đã triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự đô thị trên địa bàn. Địa phương đã tổ chức ra quân tuyên truyền, nhắc nhở việc chấp hành trật tự đô thị, tổ chức giải tỏa những trường hợp tái phạm; tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân giữ gìn vệ sinh công sở, nhà ở, khu dân cư, khu phố; tiếp tục huy động lực lượng làm nhiệm vụ để duy trì kết quả tại các khu vực đã ra quân, không để phát sinh mới hoặc tái phạm. Đồng thời rà soát, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang một số tuyến phố, khu dân cư, xây dựng những tuyến phố kiểu mẫu tạo điểm nhấn cho đô thị. Nhằm hướng tới xây dựng phường văn minh, hiện đại, địa phương đã huy động các nguồn tài chính từ ngân sách và xã hội hóa đầu tư cho phát triển đô thị. Song song đó, địa phương còn tích cực tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa và ý thức về trật tự đô thị để người dân thực hiện; phát huy vai trò và trách nhiệm làm chủ của nhân dân trong việc cùng tham gia giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Được biết, trong năm 2020, phường Phú Tân đã tổ chức tuần tra, kiểm tra 269 trường hợp xây dựng trên địa bàn, kết quả phát hiện và xử lý 13 trường hợp vi phạm, trong đó, có 11 trường hợp xây dựng không phép và 02 trường hợp xây dựng sai nội dung giấy phép quy định, đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu dừng thi công 13 công trình vi phạm, đề nghị UBND thành phố và UBND tỉnh xử lý theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, địa phương còn tổ chức gần 500 cuộc tuần tra kiểm tra về công tác trật tự đô thị, lập biên bản vi phạm hành chính 47 vụ việc và ra quyết định xử phạt với tổng số tiền trên 37 triệu đồng, về vi phạm lấn chiếm vỉa hè, hành lang đường bộ để kinh doanh mua bán, tập kết vật liệu xây dựng, làm nới giữ xe...

       Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý nhằm đảm bảo cho quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình, nhà ở người dân đúng theo quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc được phê duyệt; kịp thời ban hành các quyết định xử lý, xử phạt theo quy định, kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với cán bộ thuộc quyền quản lý được phân công làm nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng khi có biểu hiện buông lỏng việc quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị để xảy ra nhiều sai phạm. Tập trung rà soát, có giải pháp thiết thực xử lý đúng pháp luật các vụ việc vi phạm còn tồn đọng. Kiện toàn, tổ chức bộ máy quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn làm công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường...

        Hình ảnh ra quân chấn chỉnh, quản lý trật tự đô thị

Như Phương (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết