Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri phường Phú Cường sau kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố

Ngày 11/01/2021

        Sáng ngày 7/1, đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri phường Phú Cường sau kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố.

Quang cảnh buổi tiếp xúc

       Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh và thành phố đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh và kỳ họp 16 HĐND thành phố; báo cáo kết quả tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020; trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường trước kỳ họp.

      Sau khi nghe báo cáo, cử tri phường đã phấn khởi trước những kết quả đạt được của thành phố và tỉnh, bên cạnh đó có một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề: điều chỉnh giá bảo hiểm y tế tự nguyện phù hợp để người dân dễ tham gia; khi xây dựng tỉnh và thành phố theo hướng văn minh và thông minh thì cần có biện pháp bảo đảm trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh và thành phố, tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường công tác kiểm tra và đảm bảo trật tự xây dựng;…

      Đại diện đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố đã tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buối tiếp xúc.

Bà Trương Thị Thu Hiền - Đại biểu HĐND TP.TDM thông qua báo cáo

      Đại biểu tham dự

      Cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết