Đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một

Ngày 11/04/2021

        Sáng ngày 08/4, đồng chí Nguyễn Minh Thủy- UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một về việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, thực hiện quy chế làm việc và quy chế phối hợp của cấp ủy, tổ chức Đảng; công tác phân công, bố trí cán bộ sau Đại hội; thực hiện đề án 711 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Đông- UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một.

Quang cảnh buổi kiểm tra

         Đoàn đã tiến hành làm việc các nội dung việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025 của các cấp ủy, tổ chức đảng, quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị; kiểm tra việc phân công bố trí các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ cấp Huyện theo phương án nhân sự đại hội đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; hồ sơ, biên bản thực hiện quy trình phân công cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy;  việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo đề án 711 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đề án của địa phương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt…

         Theo đó, sau Đại hội, Thành ủy đã phân công, bố trí cán bộ theo đúng đề án nhân sự đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, đã có sự lãnh đạo tập trung quyết liệt để thực hiện nghiêm kế hoạch đề án 711 của Tỉnh ủy, quá trình xây dựng đề án của thành phố đã có sự khảo sát đánh giá tình hình thực tế và lộ trình thực hiện phù hợp, tổ chức bộ máy của các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố đảm bảo theo quy định, bố trí số lượng cấp phó phù hợp tình hình thực tế và đã giảm 10 vị trí cấp phó, số lượng cán bộ công chức cấp thành phố giảm đã 38 người, cấp phường giảm 138 người, hiện có 13/14 phường thực hiện hoàn thành đề án thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW…

        Đoàn đã đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung chu đáo, việc phân công bố trí cán bộ sau Đại hội có sự phân công dựa trên cơ sở quy hoạch cán bộ, quy hoạch cấp ủy, căn cứ vào trình độ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung của thành phố, quản lý toàn diện, hiệu quả, đề nghị địa phương bổ sung thêm những kiến nghị, đề xuất giải pháp cụ thể…

       Thành phố Thủ Dầu Một cũng đã nêu lên những khó khăn, kiến nghị như số lượng biên chế giao ít so với khối lượng công việc, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức do kiêm nhiệm nhiều chức danh, vị trí; việc khoán kinh phí hoạt động theo quy định ở cấp cơ sở chưa hợp lý, hiện chưa có quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ cấp phường; chế độ cho người hoạt động không chuyên trách cấp phường quá thấp, kiến nghị không sát nhập một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố do lượng học sinh các trường quá đông…

Đồng chí Nguyễn Văn Đông- UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một phát biểu

        Đồng chí Nguyễn Minh Thủy- UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức đã phát biểu kết luận hội nghị đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, khoa học của các phường và thành phố để đoàn làm việc hiệu quả, thành phố Thủ Dầu Một đã thực hiện rất tốt và nghiêm túc Đề án 711 của Tỉnh ủy, thống nhất với báo cáo việc phân công, bố trí cán bộ sau Đại hội của đảng bộ thành phố, cần bổ sung tập hợp những kiến nghị cụ thể bằng văn bản để đoàn tổng hợp làm cơ sở báo cáo Tỉnh ủy, thống nhất với biên bản làm việc của Tổ giúp việc của Đoàn kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Minh Thủy- UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu

       Đại biểu tham dự

Như Phương (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết