Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thủ Dầu Một tổ chức Lớp học tập quán triệt Nghị quyết

Ngày 15/04/2021

        Sáng ngày 14/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tham dự có bà Nguyễn Thị Tuyết Nga- Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Thủ Dầu Một cùng gần 120 hội viên phụ nữ là Chủ tịch, phó Chủ tịch, Chi hội trưởng, phó, Tổ trưởng phó hội phụ nữ cơ sở, tuyên truyền viên, hội viên nòng cốt của 14 phường.

Quang cảnh hội nghị

        Lớp bồi dưỡng đã được nghe Thạc sỹ Phan Thanh Bằng – Giảng viên chính – Trưởng khoa Đào tạo kiến thức chung – Trường Đại học Thủ Dầu Một giới thiệu các nội dung gồm Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình tại Đại hội và Nghị quyết đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua; Những nội dung cốt lõi, trọng tâm của các chương trình đột phá của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-  2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII.

      Qua đó, nhằm tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ nắm và hiểu những nội dung cơ bản, những điểm mới trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời, nâng cao nhận thức, vận dụng đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Thạc sỹ Phan Thanh Bằng – Giảng viên chính – Trưởng khoa Đào tạo kiến thức chung – Trường Đại học TDM

       Đại biểu tham dự

Như Phương (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết