Thành phố TDM hoàn thành công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 16/04/2021

        Trong 2 tuần qua, từ ngày 28/3 đến ngày 11/4,  Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 phường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2021-2026. Nhìn chung, việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được cử tri tham dự đông đủ và đã phát huy tinh thần công khai, dân chủ.

Hình ảnh tại các buổi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

       Việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 được cử tri địa phương tham dự đông đủ và nhận xét thẳng thắn. Người ứng cử được cử tri nơi cư trú đánh giá có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, có trình độ, năng lực công tác tốt; bản thân người ứng cử và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước và quy định của địa phương nơi cư trú; có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái và giữ mối liên hệ gần gũi, gắn bó với nhân nhân nơi cư trú; nhiều cử tri bày tỏ nguyện vọng các ứng cử viên khi trúng cử làm đại biểu HĐND thành phố sẽ đem hết khả năng và nhiệt tình để phục vụ đất nước, nhân dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng, nhà nước và nhân dân đã giao phó.

       Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đã được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường đã  phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét đúng quy định, bảo đảm nội dung chương trình và thời gian hoàn thành trước ngày 13-4-2021. Với kết quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường đã phối hợp với UBND cùng cấp và 47 khu phố nơi có người ứng cử, gồm 43 khu phố trên địa bàn thành phố và 04 khu phố ngoài địa bàn thành phố để tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với 62 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Tổng số cử tri tham dự hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú là 3.341 cử tri; trong đó, điểm có số tham dự thấp nhất là 55 cử tri, điểm có số tham dự cao nhất là 127 cử tri. Qua tập hợp biên bản lấy ý kiến nơi cư trú, hầu hết cử tri tại các khu phố đều bày tỏ sự tin tưởng, tín nhiệm cao đối với người được ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026, có 61/62 ứng cử viên được cử tri biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% và có 01/62 ứng cử viên được cử tri biểu quyết tán thành tỷ lệ 99%, không có những vụ việc do cử tri nêu tại các hội nghị cần phải xác minh.

       Hình ảnh tại các buổi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Như Phương (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết