Hội nghị phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2021 trên địa bàn thành phố

Ngày 16/04/2021

       Chiều ngày 15/4, ông Trần Sĩ Nam – Thành ủy viên – Phó chủ tịch UBND thành phố TDM chủ trì hội nghị báo cáo tình hình thực hiện BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và phương hướng phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2021 trên địa bàn thành phố. Tham dự có ông Huỳnh Văn Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy – Trưởng Ban dân vận -Chủ tịch UBMTTQ VN thành phố cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT – BHXH – BHTN trên địa bàn thành phố và lãnh đạo UBND 14 phường.

Quảng cảnh hội nghị

      Trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời của các phòng, ban ngành, đoàn thể từ cấp thành phố đến cơ sở trong việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Bên cạnh đó, Ngành đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn. Theo đó, công tác phát triển  đối tượng  tham gia BHXH bắt buộc là 149.320 người đạt 100% kế hoạch năm; BHXH tự nguyện là 2.732 người, đạt 133%; 301.256 người tham gia BHYT đạt 91,1% trong đó BHYT hộ gia đình đạt 77,8%; tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một là 88,6% với 301.256 người tham gia/339.987 dân số.

       Năm 2021, thành phố Thủ Dầu Một phấn đấu có 155.489 đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; số đôí tượng tham gia BHXH tự nguyện là 3.475 người; 150.065 đối tượng tham gia BHTN; số đối tượng tham gia BHYT đạt 329.908 trong đó có 90.080 đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94% dân số. Để đảm bảo các chỉ tiêu trên, trong thời gian tới thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, đưa ra các giải pháp hiệu quả nhằm đạt chỉ tiêu để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức, đặc biệt là phát triển nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT rộng khắp trên địa bàn các phường; phối hợp với BHXH tỉnh rà soát lại đội ngũ nhân viên đại lý thu; tổ chức tập huấn, đào tạo về kỹ thuật khai thác, công tác tuyên truyền, vận động cho hệ thống đại lý thu, bổ sung nhân viên đại lý, đảm bảo mỗi phường ít nhất 20 nhân viên đại lý thu, mỗi khu phố là 1 điểm thu tương ứng là 01 nhân viên đại lý thu hoặc nhiều điểm thu trong 01 khu phố; phối hợp tổ chức tuyên truyền về chính sách, quyền lợi của BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại UBND, tại các khu phố; xác định nhóm đối tượng tiềm năng để tập trung khai thác, vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phù hợp; chú trọng phát huy tối đa sự ảnh hưởng của Ban điều hành khu phố, Trưởng khu phố trong công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường việc đến tận nhà người dân vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình...

Ông Trần Sĩ Nam – Thành ủy viên – Phó chủ tịch UBND thành phố TDM phát biểu

      Đại biểu tham dự

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết