Đảng bộ phường Phú Hòa tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 26/04/2021

         Sáng ngày 25/4, đảng bộ phường Phú Hòa đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Phan Công Khanh- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phú Hòa cùng hơn 1.000 đảng viên đang tham gia sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc đảng bộ phường.

Quang cảnh hội nghị

         Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Thạc sĩ Bùi Thị Dung – Trưởng khoa Lý luận cơ sở Mác – Lê nin Trường Chính trị Tỉnh Bình Dương quán triệt các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030“ và “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025” và một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIII của Đảng.

       Các nội dung của hội nghị được cán bộ, đảng viên tiếp thu nghiêm túc, góp phần hỗ trợ đắc lực cho việc nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng và quyết định đối với việc thực hiện nghị quyết vì chỉ có hiểu sâu từng nội dung nghị quyết mới có thể cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện đúng.

        Sau hội nghị, Đảng ủy phường Phú Hòa sẽ căn cứ các chương trình hành động của cấp ủy cấp trên và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Đồng thời Đảng ủy phường yêu cầu các chi bộ, đoàn thể tiếp tục có các hình thức quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền trong nhân dân bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.

Báo cáo viên Thạc sĩ Bùi Thị Dung – Trưởng khoa Lý luận cơ sở Mác – Lê nin Trường Chính trị Tỉnh Bình Dương

       Đại biểu tham dự

Như Phương (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết