Người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương không được ra đường; các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, ngưng hoạt động trong khung thời gian từ 18 giờ 00 phút ngày hôm trước đến 06 giờ 00 phút ngày hôm sau

Ngày 28/07/2021


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết