Tăng cường triển khai việc quét mã QR để phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện bình thường mới

Ngày 28/09/2021

Tài liệu hướng dẫn: Nền tảng Quản lý thông tin người ra vào địa điểm bằng mã QR

https://covid19.tech.gov.vn/nen-tang/nen-tang-kiem-soat-ra-vao-bang-quet-ma-qr-code 


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết