Thành ủy Thủ Dầu Một tiếp Đoàn giám sát Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ngày 14/10/2021

        Chiều ngày 12/10, Thành ủy Thủ Dầu Một đã có buổi làm việc tiếp Đoàn giám sát Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thực hiện các Nghị quyết, kết luận, Chỉ thị của Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo và công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng bộ thành phố.Tiếp đoàn có đồng chí Võ Thị Bạch Yến- Phó Bí thư Thường trực thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố.

Hình ảnh tại buổi giám sát

        Thời gian qua, Thành ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, kết luận, Chỉ thị của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình đơn vị, cơ quan, địa phương. Những hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa, lồng ghép với các hoạt động, góp phần nâng cao tính hiệu quả trong công tác tuyên truyền, thông tin đúng định hướng, kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật. Qua đó, đã góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố. Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triến kinh tế xã hội của thành phố, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về lĩnh vực Tuyên giáo và công tác lý luận chính trị để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, củng cố hệ thống chính trị.

          Đoàn giám sát đã đề nghị giải trình, bổ sung thêm một số nội dung như việc giám sát Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai Nghị quyết như cơ sở vật chất, đội ngũ báo cáo viên… Đoàn cũng đánh giá cao việc tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, nhất là việc tuyên truyền trên trang Fanpage của thành phố và một số phường hoạt động rất tốt, cần phát huy thêm trên các nhóm zalo; đề nghị báo cáo thêm những hiệu quả của việc tuyên truyền trên mạng xã hội, cần nêu thêm những khó khăn vướng mắc và thuận lợi khi giải thể Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và nếu thành lập lại trung tâm bồi dưỡng chính trị. Đoàn cũng đề nghị nêu hiệu quả của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, công tác tập huấn, việc cung cấp tài liệu cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, việc nắm bắt dư luận xã hội, cơ chế nắm bắt và phản ánh, xử lý thông tin như thế nào…

        Địa phương cũng đã giải trình những vấn đề mà đoàn quan tâm, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề nghị đoàn ghi nhận để trình cấp trên có hướng chỉ đạo, hỗ trợ.

        Hình ảnh tại buổi giám sát

Như Phương (Đài Truyền thanh TP.TDM)

 


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết