Thành phố Thủ Dầu Một tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh

Ngày 09/11/2021

         Sáng ngày 08/11, thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 năm 2021.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

         Tham gia lớp học có 200 cán bộ công chức, viên chức ban ngành đoàn thể thành phố, giáo viên các trường học trên địa bàn. Đây là lớp bồi dưỡng đầu tiên sau đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát trên địa bàn thành phố. Được biết, tất cả học viên tham gia lớp học đều được test nhanh COVID-19 trước khi vào lớp để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

          Lớp học diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11/11, với những chuyên đề như đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về vấn đề tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh, các vấn đề diễn biến hòa bình; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới…

         Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng – an ninh của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

        Kết thúc lớp học, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4.

        Hình ảnh tại lớp bồi dưỡng

Như Phương (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết