Hội nghị triển khai công tác Toà án năm 2022

Ngày 24/01/2022

       Chiều ngày 21/1, Toà án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tổ chức hội nghị triển khai công tác toà án năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có bà Nguyễn Thu Cúc-Phó Bí thư-Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một.

Hình ảnh tại Hội nghị

         Trong năm 2021, Toà án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương và Thành uỷ Thủ Dầu Một trong quá trình công tác. Lãnh đạo đơn vị, cấp uỷ chi bộ luôn quan tâm và thường xuyên chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng của đơn vị. các phong trào thi đua do Toà án cấp trên phát động đều được cấp uỷ chi bộ, lãnh đạo cơ quan, các đoàn thể và cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị hưởng ứng một cách tích cực và luôn phấn đấu để đạt được thành tích cao trong các phong trào đi đua. Theo đó, trong năm Toà án nhân dân thành phố đã giải quyết 1.1437/1.678 vụ, việc đã thụ lý; bình quân mỗi thẩm phán giải quyết 3,66 vụ trên tháng; giải quyết 61/61 trường hợp áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đạt tử lệ 100%; ban hành 377 quyết định thi hành án trong đó có 255 quyết định thi hành án phạt tù giam, 37 quyết định thi hành án phạt tù cho hưởng án treo, 62 quyết định uỷ thác thi hành án, 24 quyết định nhận uỷ thác. Đối với công tác triển khai thi hành luật hoà giải, đối thoại tại Toà án được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và các văn bản hướng dẫn thi hành luật được đơn vị quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, Toà án nhân dân Thủ Dầu Một đã thực hiện việc chuyển giao bản án, quyết định đến các cơ quan tiến hành tố tụng, các sở, ban ngành địa phương; hàng quý phối hợp với cơ quan thi hành án rà soát các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật nhằm phát hiện, giải quyết kịp thời các trường hợp khó khăn, vướng mắc khi thi hành án.

         Trong năm 2022, Toà án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục thực hiện kế hoạch và phát động phong trào thi đua do Toà án nhân dân cấp trên phát động; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua nhằm đạt và vượt chỉ tiêu thi đua; tiếp tục quán triệt và triển khai công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành; tổ chức hoạt động xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp; thực hiện tốt việc công khai các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên cổng thông tin điện tử của toà án; đảm bảo tiến độ giải quyết và nâng cao tỷ lệ, chất lượng giải quyết án, xét xử, số lượng án huỷ, sửa đặc biệt là án huỷ, sửa có lỗi của Thẩm phán; không có án oan sai, không có án tạm đình chỉ không đúng quy định; thực hiện tốt việc xét xử các phiên toà rút kinh nghiệm; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, người lao động đối với công việc được giao…

        Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thu Cúc-Phó Bí thư-Chủ tịch UBND thành phố đề nghị trong năm 2022, Toà án nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp trong xét xử các vụ việc để đạt hiệu quả cao; tăng cường công tác hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức nhằm đạt hiệu quả cao trong xét xử; đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị cho thẩm phán và cán bộ tại đơn vị; tăng cường các biện pháp kiểm tra của nhân dân và hội thẩm nhân dân trong hoạt động của toà án; nâng cao vai trò hoạt động của hội thẩm nhân dân; cải cách mạnh mẽ thủ tục xét xử, hành chính để tạo điều kiện cho người dân; tăng cường công nghệ thông tin, chuyển đổi số hoá trong công tác xét xử; tiếp tục đẩy mạnh sự phối hợp giữa Toà án với các cơ quan, ban, ngành có liên quan…

        Hình ảnh tại Hội nghị

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề