Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố nghe báo cáo kết quả hoạt động Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2022

Ngày 22/04/2022

        Chiều ngày 20/4, bà Nguyễn Thu Cúc –Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện chủ trì họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố nghe báo cáo kết quả hoạt động Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2022.

Hình ảnh tại buổi làm việc

       Trong quý I, Ban đại diện Hội đồng quản trị thành phố luôn bám sát, tập trung triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả nghị quyết của Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách tỉnh. Đối với việc huy động vốn thị trường đạt gần 77 tỷ đồng; doanh số cho vay từ đầu năm đạt gần 87 tỷ đồng với 918 lượt khách hàng vay vốn, doanh số thu nợ đạt trên 45 tỷ đồng, lũy kế tổng dư nợ đạt trên 547 tỷ đồng với 9.833 khách hàng còn dư nợ; nợ quá hạn chiếm 943 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0.17% tổng dư nợ; đối với tổng dự nợ cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 498 tỷ đồng chiếm 91% tổng dư nợ với 201 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động…

       Trong quý II/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách thành phố sẽ bám sát Nghị quyết của Hội đồng quản trị tỉnh, chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố về việc hướng dẫn hình thức ủy thác vốn sang Ngân hàng chính sách xã hội; tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn tín dụng chính sách cho Ban giảm nghèo việc làm phường, trưởng khu phố, cán bộ đoàn thể nhận ủy thác, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn; thường xuyên rà soát, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, chất lượng tín dụng trên địa bàn; giải ngân nhanh chóng, đúng đối tượng thụ hưởng đảm bảo hoàn thành 100% các chỉ tiêu tín dụng được giao…

       Hình ảnh tại buổi làm việc

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề